Celoroční plán

Celoroční plán k 30. 8. 2018 (verze PDF ke stažení a tisku)

Celoroční plán na školní rok 2018-2019

3. 9.zahájení školního roku
10. 9.třídní schůzky – 17h – pondělí
11. 9.Bibliobus – každé liché úterý 9–11,30h
28. 9.státní svátek – Den české státnosti, sv. Václav – pátek
29. – 30. 10.podzimní prázdniny
26.10.Halloween
5. – 16. 11.individuální konzultace – žák, učitel, rodič
17. 11.státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
22. 11.pedagogická rada
5. 12.Mikulášská nadílka
19. 12.vánoční setkání, projektový den – Škola sobě
20. 12.třídní besídky
21. 12.ředitelské volno
22. 12. – 2. 1. 2019vánoční prázdniny
3. a 4. 1.ředitelské volno
21. 1.třídní schůzky – 17h
24. 1.pedagogická rada
31. 1.pololetní vysvědčení
1. 2.pololetní prázdniny
11. – 15. 2.jarní prázdniny
29. 3.noc s Andersenem
1. 4.Den otevřených dveří + schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hod.
1. – 15. 4.individuální konzultace – žák, učitel, rodič
11. 4.školní kolo – Šeberovské vajíčko
16. 4.velikonoční jarmark
17. 4.prezentace vítězů – Šeberovské vajíčko
18. 4. – 22. 4.velikonoční prázdniny
25. 4.pedagogická rada
29. 4.zápis do 1. třídy – 14 – 18 h – pondělí
1. a 8. 5.
2. a 3. 5.
státní svátky
ředitelské volno
13.- 17. 5.škola v přírodě
19. 6.projektový den – Žijeme sportem
20. 6.pedagogická rada
27. 6.loučení s páťáky
28. 6.vysvědčení
1. 7. – 31. 8.hlavní prázdniny