Celoroční plán

Celoroční plán na školní rok 2020-2021

1. 9.zahájení školního roku
3. 9.třídní schůzky – 17 h – čtvrtek
8. 9.bibliobus – každé liché úterý 9 – 11,30 h
28. 9.státní svátek – Den české státnosti, sv. Václav – pondělí
26. a 27. 10.ředitelské volno
28. 10.státní svátek – Vznik republiky – středa
29. - 30. 10.podzimní prázdniny
10. 11.PŠU+ návštěva blízkých škol – otevřené hodiny pro pedagogy
listopadindividuální konzultace – žák, učitel, rodič
16. 11.ředitelské volno – školení pedagogů – formativní hodnocení
26. 11.pedagogická rada
4. 12.Mikulášská nadílka ve škole
17. 12.vánoční setkání, projektový den – Škola sobě
18. 12.třídní besídky
21. a 22. 12.ředitelské volno
23. 12. - 3. 1.vánoční prázdniny
18. 1.třídní schůzky – 17 h
21. 1.pedagogická rada
28. 1.pololetní vysvědčení
29. 1.pololetní prázdniny
10. 2.PŠU+ návštěva blízkých škol – otevřené hodiny pro pedagogy
22. – 26. 2.jarní prázdniny
8. 3.den otevřených dveří + schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hod.
19. 3.noc s Andersenem
25. 3.školní kolo – Šeberovské vajíčko
31. 3.prezentace vítězů – Šeberovské vajíčko
31. 3.velikonoční jarmark
1. – 5. 4.velikonoční prázdniny
22. 4.pedagogická rada
26. 4.zápis do 1. třídy od 14 do 18 h – pondělí
17. – 21. 5.škola v přírodě Jizerské hory
6. 5.PŠU+ návštěva blízkých škol – otevřené hodiny pro pedagogy
květenindividuální konzultace – žák, učitel, rodič
16. 6.projektový den – Žijeme sportem
17. 6.pedagogická rada
29. 6.loučení s páťáky
30. 6.ukončení školního roku – vysvědčení
1. 7. – 31. 8.hlavní prázdniny