Celoroční plán

Celoroční plán na školní rok 2019-2020

2. 9.zahájení školního roku
9. 9.třídní schůzky – 17 h – pondělí
10. 9.bibliobus – každé liché úterý 9 – 11,30 h
28. 9.státní svátek – Den české státnosti, sv. Václav – sobota
24. 10.regionální setkání Čtenářských škol – otevřené hodiny
28. 10.státní svátek – Vznik republiky – pondělí
29. - 30. 10.podzimní prázdniny
31. 10. a 1. 11.ředitelské volno
4. – 20. 11.individuální konzultace – žák, učitel, rodič
21. 11.pedagogická rada
22. 11.ředitelské volno – Festival pedagogické inspirace
22. a 23.11.Festival pedagogické inspirace – ZŠ Kunratice
5. 12.Mikulášská nadílka
18. 12.vánoční setkání, projektový den – Škola sobě
20. 12.třídní besídky
23. 12. - 3. 1.vánoční prázdniny
20. 1.třídní schůzky – 17 h
23. 1.pedagogická rada
30. 1.pololetní vysvědčení
31. 1.pololetní prázdniny
17. – 23. 2.jarní prázdniny
20. 3.noc s Andersenem
30. 3.den otevřených dveří + schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hod.
2. 4.školní kolo - Šeberovské vajíčko
6. 4.zápis do 1. třídy od 14 – 18 h – pondělí
8. 4.prezentace vítězů – Šeberovské vajíčko – kostel CB
8. 4.velikonoční jarmark
9. – 13. 4.velikonoční prázdniny
23. 4.pedagogická rada
1. a 8. 5.státní svátky
11. – 15. 5.škola v přírodě
18. – 29. 5.individuální konzultace – žák, učitel, rodič
29. 5.Dětský den – MČ Šeberov
17. 6.projektový den – Žijeme sportem
18. 6.pedagogická rada
25. 6.loučení s páťáky
26. 6.ukončení školního roku – vysvědčení
29. – 30. 6.ředitelské volno – vyhodnocení a reflexe šk. roku - zaměstnanci
1. 7. – 31. 8.hlavní prázdniny