Celoroční plán

Celoroční plán na školní rok 2021-2022

1. 9.zahájení školního roku
6. 9.třídní schůzky – 17 h – pondělí
13. - 17. 9.adaptační kurz 2. a 3. třída
27. 9.ředitelské volno
28. 9.státní svátek – Den české státnosti, sv. Václav – úterý
4. - 8. 10.adaptační kurz 4. a 5. třída
25. a 26. 10.ředitelské volno
27. - 29. 10.podzimní prázdniny
listopadindividuální konzultace – žák, učitel, rodič
17. 11. státní svátek – Den boje za svobodu demokracii – středa
25. 11.pedagogická rada
3. 12.Mikulášská nadílka ve škole – pátek
21. 12.vánoční setkání, projektový den – Škola sobě
22. 12.třídní besídky
23. 12. - 2. 1.vánoční prázdniny
17. 1.třídní schůzky – 17 h
20. 1.pedagogická rada
31. 1.pololetní vysvědčení
3. 2.ředitelské volno
4. 2.pololetní prázdniny
7. – 11. 3.jarní prázdniny
28. 3.den otevřených dveří + schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hod.
1. 4.noc s Andersenem
7. 4.školní kolo – Šeberovské vajíčko
12. 4.prezentace vítězů – Šeberovské vajíčko
12. 4.velikonoční jarmark
13. 4.ředitelské volno
13. a 14. 4.školení MBTI – všichni zaměstnanci školy
14. – 18. 4.velikonoční prázdniny
21. 4.pedagogická rada
25. 4.zápis do 1. třídy od 14 do 18 h – pondělí
květenindividuální konzultace – žák, učitel, rodič
30. 5. – 3. 6.škola v přírodě Žihle
15. 6.projektový den – Žijeme sportem
16. 6.pedagogická rada
29. 6.loučení s páťáky
30. 6.ukončení školního roku – vysvědčení
1. 7. – 31. 8.hlavní prázdniny