Celoroční plán

Celoroční plán na školní rok 2022-2023

5. 9. zahájení školního roku
12. 9. třídní schůzky – 17 h – pondělí – V Ladech
13. 9. třídní schůzky – 17 h – úterý – Hrnčíře
23. 9. ředitelské volno – volby
28. 9. státní svátek – Den české státnosti, sv. Václav – středa
19. – 21. 10. Adaptační kurz 3. a 4. třída – Vlašim
24. a 25. 10. ředitelské volno
26. – 28. 10. podzimní prázdniny, pátek - státní svátek
listopad individuální konzultace – žák, učitel, rodič
17. 11. státní svátek – Den boje za svobodu demokracii – čtvrtek
18. 11. ředitelské volno – pátek
24. 11. pedagogická rada
6. 12. Mikulášská nadílka ve škole – úterý
21. 12.dopoledne třídní besídky
22. 12.vánoční vystoupení, projektový den – Škola sobě od 17 hod.
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny
16. 1. třídní schůzky – 17 h – pondělí – V Ladech
17. 1. třídní schůzky – 17 h – úterý – Hrnčíře
19. 1. pedagogická rada
31. 1. pololetní vysvědčení – úterý
3. 2. pololetní prázdniny
13. – 19. 3. jarní prázdniny
10. 3. Den s Andersenem
3. 4. den otevřených dveří + schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hod.
4. 4.Velikonoční jarmark od 14 hod
5. 4. prezentace vítězů – Šeberovské vajíčko
6. – 10. 4. velikonoční prázdniny
17. 4.zápis do 1. třídy od 14 – 18 h - ředitelské volno – pedagogická rada
24. – 28. 4. škola v přírodě Žihle
květen individuální konzultace – žák, učitel, rodič
1 . a 8. 5. státní svátky – pondělí
21. 6. projektový den – Žijeme sportem
15. 6. pedagogická rada
29. 6. loučení s páťáky
30. 6. ukončení školního roku – vysvědčení
1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny