PF 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

kalendářní rok se blíží ke svému konci. Dovolte, abych vám všem popřál klidné vánoční svátky a mnoho zdraví v Novém roce 2022.

Věřím, že bude příznivější pro naši práci.

Vystoupení žáků, které nemohlo být uskutečněno, vám naši žáci a učitelé zprostředkovali v elektronické formě a máte je k dispozici ve svých Google třídách. Odkaz na možnost shlédnout vystoupení i jiných tříd, jsme vám poslali na vaši mailovou adresu. Udělejte si pohodu v teple svých domovů a přeneste se do příběhů a vystoupení, která na vás čekají.

Přeji vám hezké Vánoce

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

Záchranáři ve škole

Ve čtvrtek 9. 12. se uskutečnila plánovaná akce Záchranáři ve škole. Naši žáci si vyslechli důležité informace, ale hlavně sami si vyzkoušeli konkrétní situace a postupy, které mohou zachránit lidské životy.  Celá akce se konala po třídách za dodržování hygienických pravidel.  Akce je součástí Školního vzdělávacího programu.

Naši žáci byli aktivní, reagovali na otázky, uváděli příklady a vymezený čas si opravdu užili.

obr_zachranari_ve_skole

Zrušení vánočního vystoupení

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace se šířením Covid 19, jsme nuceni zrušit vánoční vystoupení žáků v kostele, plánované na 21. 12. 2021. Budeme se snažit, pokud nám to situace dovolí, nacvičit třídní vystoupení, umožnit dětem zážitky z nacvičování a finální podobu natočit a zprostředkovat vám jako video.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nedojde k uzavření školy a přechodu na on-line výuku, která by nácvik znemožnila.

S pozdravem

Jaroslav Střeštík

 

Zrušení akce Halloween hrou 10. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci a prognóze vývoje šířením Covid 19, jsme po společném zvážení rizik pro prezenční výuku usoudili, že akci plánovanou na 10. 11. od 17 hodin musíme odvolat.

Děkujeme všem za přípravu a vloženou energii. Budeme se těšit na nejbližší možný termín, kdy bude možné akci v plném rozsahu realizovat.

Vedení Spolku rodičů a základní školy

Erby jako osobní znak

V rámci domácí výuky se měli žáci zamyslet nad symbolem, který by je charakterizoval. Jako propojení s tématem vlastivědy – středověké erby a znaky, si měli žáci podle video návodu vyrobit vlastní erb a umístit na něj svůj znak. Prostudovali PL se základy heraldiky, připravili si pomůcky a zhotovili návrh. Potom na karton provedli finální práci. Závěr byl v provedení fotografie hotového erbu a odeslání do společného úložiště. Práce byly opatřeny komentářem učitele a jako odměna za svědomitou práci získali od pana učitele třídní erb.