Veletrh cestovních kanceláří

Jako vyvrcholení učiva o Evropě, na závěr 1. pololetí, si žáci založili své cestovní kanceláře, vymysleli jim jména a jako jejich majitelé nabízeli své vylosované země k návštěvě spolužákům. Veletrhu předcházela příprava, ve které žáci využili svoje schopnosti, získané znalosti a kompetence ke splnění zadaného úkolu – vytvořit si leták s obrázky, navrhnout a vytisknout vizitky pro prezentaci firmy, sestavit počítačovou prezentaci nebo rovnou vytvořit webové stránky své cestovní kanceláře. To vše samostatně, včetně vlastních nápadů, jak se zviditelnit a co nabídnout, aby si spolužáci vybrali právě jejich CK.

Během veletrhu si každý žák zaznamenával do hodnotícího archu své postřehy o ostatních konkurentech. Mohl zvolit pouze tři CK, které se mu nejvíce zamlouvaly. V závěru celého bloku výuky žáci provedli vyhodnocení a součet hlasů. Zvítězila CK TOP, která nabízela Portugalsko (a portské víno) před CK Modrá ploutev – Itálie a CK Traveling GO – Velká Británie a CK Norger Winger – Norsko, kteří skončili na 3. místě podle počtu prodaných zájezdů. Jako nejlépe propracovanou CK byla zvolena CK Chicken Wings s kvalitními webovými stránkami, která se specializuje na Švýcarsko.

Věřím, že všichni užili dopolední výuku a ani jim nepřišlo, že jsou ve škole.

pan učitel Střeštík

Rozsvěcení vánočního stromu v Šeberově

Vážení rodiče,

rád bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli na nedělní akci. Počasí bylo velice chladné a deštivé. Přesto vystoupení našich žáků bylo hřejivým dárkem k začínajícímu Adventu.

Děkujeme všem dárcům za finanční částky, které byly darovány za vánoční ozdoby vyrobené žáky školy. Celkem bylo pro Spolek rodičů získáno 5.340 Kč.

Získaný dar použijeme na pořízení programovatelných robůtků OZOBOT 2,0 BIT, které rozvíjí logické myšlení a  budou pro žáky k dispozici ve výuce a školní družině.

Přejeme Vám všem klidný adventní čas a těšíme se na setkání při vánočním vystoupení.

Jaroslav Střeštík

 

 

 

výrobky na vánoce

V rámci pracovních činností žáci 5. třídy z přírodních materiálů vyráběli ozdoby a svícen. Vrtání, drátkování, zdobení byly základní operace.

Velice zdařilé výrobky si odnášeli domů jako výzdobu na rodinný stůl.

Meteorologická stanice

Vážení rodiče,

jako výsledek naší vzájemné spolupráce s vámi, k podpoře badatelských aktivit žáků v letošním školním roce, jsme získali meteorologickou stanici, kterou pro nás vyrobil pan Malenovský.

Osazena byla přístroji, které jsme dostali od sdružení Tereza a některé jsme dokoupili z vašich finančních darů. Během konce října byli žáci po třídách seznámeni s jednotlivými přístroji, jejich významem a měřenými hodnotami. Od 1. listopadu žáci zahájí měření. Výsledky budou zapisovat do sběrného archu. Každý měsíc měří vždy žáci jedné třídy.

Stanice je umístěna pozemku školy za hřištěm. Můžeme sledovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Dále rychlost větru a množství srážek.

Věříme, že tato možnost přinese žákům další poznatky o venkovním prostředí, ve které se běžně pohybují. Také možnost usuzovat ze získaných hodnot na změny počasí pro ně bude nová zkušenost.

Děkujeme za spolupráci.

ředitel školy

 

Gotická Praha

Na podporu názornosti výuky vlastivědy absolvovali žáci ve čtvrtek 24.5. 2018 vycházku po stopách Karla IV. Všemu předcházela středeční příprava ve skupinách, která řešila otázky dopravy, počasí, vhodného oblečení, stanovení trasy, časového harmonogramu a shromáždění informací o gotických stavbách založených Otcem vlasti, které byly cílem vycházky.

Žáci sledovali stanice metra, hlídali přestupy, do pracovního listu zaznamenávali trasu, před vybranými stavbami byli určenými spolužáky, kteří připravovali informace, seznamováni s historií staveb a jejich významem. Zkoumali letopočty, hlídali názvy ulic. Prošli Karlovou ulicí, kudy jezdily průvody na korunovaci. Zakreslovali gotický arkýř u Karolina, brány na mosteckých věžích Karlova mostu, tvary oken chrámu sv. Víta.

Do gotické nálady zasáhla současnost v podobě kontroly při průchodu do areálu Pražského hradu pod dozorem ozbrojených vojáků. Vše jsme zvládli a také počasí nám bylo příznivé. Po návratu do školy žáci zformulovali věty z hodnocení vycházky. Dobrý pocit jsme měli z odpovědí, které přinášely postřehy z gotické doby, ale dostali jsme i takové, které vypovídaly o zájmu žáků k množství turistů, o frontě u kontroly, únava z chůze, drahé ceny v krámcích aj. To vše jsme přijímali jako otisk reality.

Program vycházky vhodně naplnil cíle o gotickém stavebním slohu a významu vlády Karla IV.

pan učitel