V Hrnčířích se otevře detašované pracoviště naší školy od nového školního roku 2022/2023.

Vážení rodiče,

z důvodu umožnit přijetí všech žadatelů o docházku do první třídy v ZŠ V Ladech 6, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu naší školy, rozhodl zřizovatel školy MČ Šeberov o zřízení detašovaného pracoviště v Hrnčířích (Baráčnická rychta). Celý tento objekt bude stavebně upraven pro potřeby školského zařízení v souladu s platnými předpisy a předán do užívání ZŠ V Ladech 6, jako její detašované pracoviště. Ředitel školy bude celý objekt spravovat a rozhodovat o jeho vybavení a využití v souladu s potřebami školy do doby, než bude otevřena nová školní budova pro 1 – 9. ročník.

Vzhledem k prostorovým možnostem a s přihlédnutím k efektivnímu využití nových prostor, rozhodl ŘŠ, že zde budou umístěny dvě třídy se žáky druhého ročníku. To znamená, že žáci prvních tříd vždy zahájí školní docházku v budově V Ladech 6 a druhý ročník všechny třídy absolvují v Hrnčířích.  Toto rozhodnutí umožní vytvořit stálé zázemí pro učitele a žáky tohoto ročníku. Budova bude vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a její prostory budou dostačující pro děti mladšího školního věku. Objekt bude poskytovat plnohodnotné zázemí pro žáky od 7 do 17 hodin, včetně ranní družiny, stravování (výdejna obědů) a odpolední družiny.

Věříme, že otevření detašovaného pracoviště v Hrnčířích od 1. září 2022 zajistí jistotu při důležitém životního kroku vašich dětí – vstup do první třídy v naší obci.

 

PF 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

kalendářní rok se blíží ke svému konci. Dovolte, abych vám všem popřál klidné vánoční svátky a mnoho zdraví v Novém roce 2022.

Věřím, že bude příznivější pro naši práci.

Vystoupení žáků, které nemohlo být uskutečněno, vám naši žáci a učitelé zprostředkovali v elektronické formě a máte je k dispozici ve svých Google třídách. Odkaz na možnost shlédnout vystoupení i jiných tříd, jsme vám poslali na vaši mailovou adresu. Udělejte si pohodu v teple svých domovů a přeneste se do příběhů a vystoupení, která na vás čekají.

Přeji vám hezké Vánoce

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

Záchranáři ve škole

Ve čtvrtek 9. 12. se uskutečnila plánovaná akce Záchranáři ve škole. Naši žáci si vyslechli důležité informace, ale hlavně sami si vyzkoušeli konkrétní situace a postupy, které mohou zachránit lidské životy.  Celá akce se konala po třídách za dodržování hygienických pravidel.  Akce je součástí Školního vzdělávacího programu.

Naši žáci byli aktivní, reagovali na otázky, uváděli příklady a vymezený čas si opravdu užili.

obr_zachranari_ve_skole

Zrušení vánočního vystoupení

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace se šířením Covid 19, jsme nuceni zrušit vánoční vystoupení žáků v kostele, plánované na 21. 12. 2021. Budeme se snažit, pokud nám to situace dovolí, nacvičit třídní vystoupení, umožnit dětem zážitky z nacvičování a finální podobu natočit a zprostředkovat vám jako video.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nedojde k uzavření školy a přechodu na on-line výuku, která by nácvik znemožnila.

S pozdravem

Jaroslav Střeštík

 

Zrušení akce Halloween hrou 10. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci a prognóze vývoje šířením Covid 19, jsme po společném zvážení rizik pro prezenční výuku usoudili, že akci plánovanou na 10. 11. od 17 hodin musíme odvolat.

Děkujeme všem za přípravu a vloženou energii. Budeme se těšit na nejbližší možný termín, kdy bude možné akci v plném rozsahu realizovat.

Vedení Spolku rodičů a základní školy