Velikonoční jarmark

Vážení rodiče, milí žáci,

tradiční Velikonoční Jarmark se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 14 hodin. V letošním roce jsme provedli několik změn v organizaci, abychom lépe zapojili všechny zájemce do jeho průběhu a užili si společné setkání.

Těšíme se na vaši účast.

Bližší informace najdete na Classroomu jednotlivých tříd.

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

Den otevřených dveří se pro zájemce o první třídu koná dne 3. 4. 2023 od 8 do 11:40 hodin.

Odpoledne proběhne schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hodin.

Od 3. 4. 2023 přijímáme žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání (bližší informace najdete na stánkách školy pod menu ZÁPIS).

Těšíme se na spolupráci.

Den s Andersenem a jarní prázdniny

Vážení rodiče,

v pátek 10. 3. se uskuteční  během dopoledního vyučování již tradiční akce Den s Andersenem. Je zaměřena na práci s knihou a prožitkové čtení. Letos se budeme věnovat knize Největší přání autorky Ester Staré. Žáci budou propojeni napříč ročníky do skupin, které budou díky různým výukovým metodám zpracovávat vlastní záznam ze čtení. Po té se žáci rozdělí do expertních skupin. Zde se budou věnovat aktivitám, které jim poskytnou nové informace a dovednosti, které po návratu do svých domovských skupin předají svým spolužákům. Na závěr proběhne sebereflexe a vyhodnocení. Cílem akce je kromě prožitků spojených se čtením, vytvoření ústřední postavičky hračky koníka (asi 30 ks), které bychom rádi dopravili dětem do Oděsy.

Po ukončení akce následují po víkendu v týdnu od 13. do 17. března jarní prázdniny.

Přejeme všem prožití  hezkých dní.

vedení školy

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 17. 4. 2023 od 14 do 18 hodin.

Den otevřených dveří se pro zájemce o první třídu koná dne 3. 4. 2023 od 8 do 11:40 hodin. Odpoledne proběhne schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hodin.

Od 3. 4. 2023 přijímáme žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání (bližší informace najdete na stánkách školy pod menu ZÁPIS).

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

blíží se čas ukončení 1. pololetí školního roku 2022/2023 a s tím je spojeno konání třídních schůzek. V současné situaci, kdy máme odloučené pracoviště se konají v pondělí 16. 1. od 17 hodin v budově školy V Ladech 6 a v úterý 17. 1. od 17 hodin v Hrnčířích ve třídě 2. A. Třída 2. B. má schůzky ve středu 18. 1. od 17 hodin.

Na programu jsou informace třídních učitelů k průběhu 1. pololetí a seznámení s nejbližšími akcemi v následujících měsících.

Těšíme se na setkání s vámi.

vedení školy