Letní prázdniny a úprava termínu zahájení školního roku

Hlavní prázdniny pro naše žáky probíhají od 1. 7. do 2. 9. 2022.

Na základě souhlasu MŠMT pro naši školu je začátek školního roku posunut na pondělí 5. 9. 2022, z důvodu uzavírky silnice spojující obce Šeberov a Hrnčíře.

Slavnostní zahájení školního roku 2022 – 2023 proběhne od 8 hodin před budovou školy V Ladech 6. Toto zahájení se týká také žáků 2. tříd, kteří budou navštěvovat detašované pracoviště v Hrnčířích. Tam bude výuka zahájena v úterý 6. 9. 2022.

Přejeme všem pěkné léto a těšíme se shledání ve zdraví po prázdninách.

ředitel školy

 

Velikonoční Jarmark

V úterý 12. dubna se po tříleté odmlce opět konal tradiční velikonoční Jarmark. Ukončení platnosti omezení kvůli Covid 19 umožnilo připravit pro všechny žáky a návštěvníky z řad rodičů, obchůdek ve třídě, kde prodávali žáci 5. třídy velikonoční výrobky našich žáků a dobroty od rodičů, dílničky v tělocvičně a kavárnu v jídelně, kde Spolek rodičů zajišťoval občerstvení.

Vybrané finanční prostředky byly předány Spolku rodičů.

Děkujeme všem kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne. Věříme, že jste si společné setkání užili a těšíme se na další akci.

Čtení s Andersenem – kniha do tašky

Vážení rodiče,

v pátek 1. dubna proběhla, po dvou letech odmlky kvůli Covid 19,  tradiční školní akce Čtení s Andersenem. Naši učitelé připravili vlastní originální program pro všechny žáky během dopolední výuky. Celá akce byla speciálně zaměřena na podporu čtení s porozuměním, získávání sociálních dovedností a komunikaci, podporu vzájemných vztahů mezi žáky napříč jednotlivými ročníky. Program byl velice dobře promyšlen, s vypracováním detailního scénáře a časového plánu, včetně zajištění tvorby „knihy v tašce“. Důležitá byla koordinace všech učitelů a práce 18 skupin žáků, aby vše do sebe zapadalo a děj gradoval do závěrečné výstavky hotových prací. 6áci se seznámili s 9 tituly dětských knížek. Děkuji všem, kteří pomáhali realizovat letošní ročník.

Věříme, že si naši žáci celé dopoledne příjemně užili a mají vám co vyprávět. Papírové tašky jsou k nahlédnutí ve škole.

Ukrajina – potřebné věci odeslány

Milí dárci,

dnes 18. března 2022 v 16 hodin odvezl autobus dopravce Pragotour přímo na Ukrajinu všechno, co jste v rámci sbírky od středy přinášeli do naší školy.

Přes krátkou dobu  výzvy jste přinesli velké množství potřebných věcí, které tam tolik schází.  Díky tomu odjely balíčky s trvanlivým jídlem, instantní hotová jídla, paštiky, vakuované chleby, polévky, konzervy s ovocem, pleny, vlhčené ubrousky, spacáky, karimatky, deky, léky, obvazy, prostěradla, baterie, powerbanky, baterky, čelovky, stan a mnoho dalších věcí  přímo ohroženým obyvatelů v oblasti kolem města Lvova.

Jsme rádi, že spolupracujeme s firmou, které dokáže přijmout riziko a vyvíjí úsilí, aby naše země zůstala součástí demokratických států.

Velice si vážíme nasazení jejích řidičů a autobusů v této složité době.

 

Vám všem, kteří jste přispěli mnohokrát děkujeme a věříme, že tato pomoc alespoň trochu zmírní bolest a trápení obyvatelů Ukrajiny.

vedení a zaměstnanci školy