Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení nového školního roku

Všichni se sejdeme ve středu 1. září 2021 v 8:00 h před budovou školy. Po slavnostním zahájení proběhne uvítací zvonění prvňáčků na školní zvon v doprovodu patronů z řad žáků 5. třídy. Výuka bude probíhat do 8:45 – 9:00 hod. Následuje informativní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy. Obědy budou vydávány dříve, předpokládáme od 10:30 – 11 hodin (tuto informaci upřesníme po domluvě s jídelnou). Chod ŠD je zajištěn do 17 hod.

Historický milník v životě školní budovy

Jako nový milník v historii školy se od září otevřou dvě paralelní první třídy. Od 1. 9. 2021 bude navýšena kapacita školy a další kmenová učebna vznikne z místnost školní družiny v přízemí. Bude upravena jako třída pro 14 žáků, osazena interaktivní tabulí s projektorem, pořízeny nové lavice a židle, posílen signál wifi sítě a celá zadní zeď bude sloužit jako korková nástěnka.

Těšíme se na společné setkání ve zdraví a v řádně zahájeném novém školním roce.

Jaroslav Střeštík

Sportovní den 2021

Dobrá zdráva byla, že nám hygienická opatření umožnila uspořádat 16. 6. 2021 tradiční sportovní den v areálu ZŠ v Kuraticích. Všechny třídy se účastnily pěti disciplín. Počasí bylo sice více než slunečné, ale všichni jsme si první společnou akci naší školy po uzavření kvůli Covidu, hezky užili.

Průběh a výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Dne 26. 4. 2021 proběhl zápis do 1. třídy naší školy. Registrováno bylo 41 žádostí k přijetí k základnímu vzdělávání a 4 žádosti o odklad.

K zápisu se dostavilo 36 žadatelů s trvalým bydlištěm ze školského obvodu naší školy a 5 žadatelů s trvalým bydlištěm mimo náš školský obvod. Dne 5. 5. 2021 proběhlo losování čísel jednacích a byl sestaven seznam s pořadím uchazečů. Přijato bylo 27 žadatelů s trvalým bydlištěm, které bylo možno přijmout do současně platné kapacity školy 120 žáků.

Všem dalším žadatelům bude vydáno rozhodnutí nepřijat. Dne 12. 5. 2021 je možnost nahlédnutí do spisu v kanceláři školy. Po obdržení tohoto rozhodnutí se proti němu mohou uchazeči v zákonné lhůtě 15 dnů odvolat k řediteli základní školy, Praha 4, V Ladech 6.

Seznam přijatých žadatelů:

Pořadové čísloČíslo jednací
122
239
340
435
545
646
732
828
931
1044
1138
1225
1336
1427
1520
1621
1751
1823
1926
2033
2143
2262
2353
2465
2548
2650
2769

 

Nepodceňujme vliv komunikačních technologií na naše děti

V důsledku uzavření škol a přechodu na distanční vzdělávání došlo k nárůstu času, který žáci tráví u počítače s internetovým připojením. Dále se zintenzivnila komunikace mezi žáky přes diskuzní skupiny, chaty a sdílení dokumentů díky chytrým telefonům. Naše škola se snaží sledovat působení těchto vlivů na žáky. Opakovaně apelujeme na rodiče, aby se více zajímali o tyto aktivity u svých dětí. Toto téma jsme otvírali na společných konzultacích  žák-učitel-rodič. Rodiče byli informováni na online třídních schůzkách, byla jim nabídnuta přednáška pod záštitou MŠMT o možných rizicích.

Prosíme udělejte si čas a povídejte si s dětmi o takto stráveném čase a jejich aktivitách. V rámci distanční výuky má škola omezené možnosti. Přesto se snažíme s využitím práce školního psychologa na online třídnických hodinách a v komunikaci s třídními učiteli, tuto oblast otevírat a problematiku monitorovat. Jedná se o celospolečenský problém viz. odkaz zde.

Prosíme o součinnost a podporu v řešení problematiky v sociální rovině, která se v každé třídě díky omezení každodenních kontaktů žáků,  přestala přirozenou cestou vyvíjet a stagnuje.

Věříme, že si tato oblast zaslouží naši společnou podporu, abychom po návratu žáků do tříd, nemuseli věnovat zvýšené úsilí a čas nápravě ohrožených sociálních kontaktů.

Děkujeme za spolupráci.

vedení školy