VÝSLEDKY ZÁPISU

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Dne 21. 5. 2019 proběhlo losování žádostí pro přijetí zájemců do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.

Do losování bylo zařazeno 28 žádostí, které splňují podmínku trvalého bydliště ve školském obvodu Základní školy, Praha 4, V Ladech 6. Podle vylosovaného pořadí bude vydáno rozhodnutí PŘIJAT pro žádosti umístěné na 1. – 23. místě.

Uchazečům na 24. – 28. místě bude vydáno rozhodnutí NEPŘIJAT.

Dále bude vydáno rozhodnutí NEPŘIJAT všem žadatelům, kteří nemají trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy, Praha 4, V Ladech 6.

Seznam přijatých zájemců

Pořadové číslo Číslo jednací
1 49
2 59
3 54
4 62
5 60
6 44
7 50
8 52
9 63
10 55
11 47
12 86
13 51
14 37
15 68
16 48
17 83
18 40
19 57
20 67
21 78
22 38
23 56

 V souladu se  Správním řádem není možné zveřejnit čísla nepřijatých uchazečů. Ti mají možnost nahlédnout do spisu v kanceláři školy a zjistit si podrobné informace.

 

V Šeberově 21. 5. 2019

 

Informace o průběhu zápisu

Přijatých žádostí o přijetí bylo celkem 46. Přijatá žádost o odklad povinné školní docházky byla 1. Z toho:

 • 1 žádost byla zrušena ještě přede dnem zápisu (26. 4. 2019)
 • 34 žádostí mělo uvedené trvalé bydliště (trvalý pobyt) na území MČ Šeberov
 • 1 žádost měla uvedené trvalé bydliště (trvalý pobyt) na území MČ Praha 11
 • 1 žádost měla uvedené trvalé bydliště (trvalý pobyt) na území Hl. m. Praha
 • 9 žádostí mělo uvedené trvalé bydliště (trvalý pobyt) mimo území Hl. m. Praha
 • 1 žádost o odklad povinné školní docházky (PŠD)

Ke dni zápisu, 29. 4. 2019, bylo evidováno 45 platných žádostí o přijetí a 1 žádost o odklad povinné školní docházky.

Kontrolou trvalého bydliště bylo zjištěno, že 2 uchazeči, kteří uvedli trvalé bydliště (trvalý pobyt) na území MČ Šeberov, mají v současné době trvalé bydliště jinde (1 x mimo Prahu, 1 x v Praze), uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) na území MČ Šeberov bylo tedy ke dni zápisu 32.

Kapacita 1. třídy pro rok 2019/2020 byla stanovena podle kapacity školy (viz platná Kritéria) na 22 žáků. Dne 26. 4. 2019 oznámili zákonní zástupci 1 žáka, že se ke dni 31. 8. 2019 stěhují a žák přestoupí do jiné ZŠ, tím se uvolňuje jedno další místo od školního roku 2019/2020. Celkem tedy kapacita školy umožňuje přijmout 23 žáků od školního roku 2019/2020.

Uchazečů se splněným kritériem trvalého bydliště (trvalého pobytu) bylo více, než volných míst, proto bylo nutné stanovit losováním pořadí uchazečů.

Losování proběhlo dne 21. 5. 2019 za přítomnosti zástupců Školské rady, zřizovatele a školy. Výsledkem losování je Seznam pořadí zájemců a Zápis o průběhu  a výsledcích losování pořadí žádostí k přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Základní školy, Praha 4, V Ladech 6.

 

Stav ke dni losování:

 • 28 žádostí uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) na území MČ Šeberov (z původních 32 podali 2 žádost o odklad povinné školní docházky a 2 nastoupí do jiné ZŠ)
 • 1 žádost uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) na území MČ Praha 11
 • 1 žádost uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) na území Hl. m. Praha
 • 9 žádostí uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) mimo území Hl. m. Praha
 • 4 žádosti zrušené
 • 3 platné žádosti o odklad PŠD

 

Výsledek losování:

23 zájemců s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) přijato, 5 nepřijato.

vedení školy

Kontrola Hygienické stanice

7. 3. 2019 jsme obdrželi protokol s výsledkem kontroly, která proběhla v naší škole dne 8. 2. 2019. Kontrolní orgán se zaměřil na provoz základní školy, školní družiny a výdejny obědů.

Zjišťovala se úroveň osvětlení, způsob a dostatečnost větrání, ukládání oděvů a obuvi, kvalita úklidu, způsob dovozu a výdeje stravy, měření teploty jídla, dodací listy, vnitřní předpisy a platnost zdravotních průkazů.

Při kontrole nebyly nikde shledány nedostatky, které by byly v rozporu s legislativními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Protokol o výsledku je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

ŘŠ

 

 

 

Veletrh cestovních kanceláří

Jako vyvrcholení učiva o Evropě, na závěr 1. pololetí, si žáci založili své cestovní kanceláře, vymysleli jim jména a jako jejich majitelé nabízeli své vylosované země k návštěvě spolužákům. Veletrhu předcházela příprava, ve které žáci využili svoje schopnosti, získané znalosti a kompetence ke splnění zadaného úkolu – vytvořit si leták s obrázky, navrhnout a vytisknout vizitky pro prezentaci firmy, sestavit počítačovou prezentaci nebo rovnou vytvořit webové stránky své cestovní kanceláře. To vše samostatně, včetně vlastních nápadů, jak se zviditelnit a co nabídnout, aby si spolužáci vybrali právě jejich CK.

Během veletrhu si každý žák zaznamenával do hodnotícího archu své postřehy o ostatních konkurentech. Mohl zvolit pouze tři CK, které se mu nejvíce zamlouvaly. V závěru celého bloku výuky žáci provedli vyhodnocení a součet hlasů. Zvítězila CK TOP, která nabízela Portugalsko (a portské víno) před CK Modrá ploutev – Itálie a CK Traveling GO – Velká Británie a CK Norger Winger – Norsko, kteří skončili na 3. místě podle počtu prodaných zájezdů. Jako nejlépe propracovanou CK byla zvolena CK Chicken Wings s kvalitními webovými stránkami, která se specializuje na Švýcarsko.

Věřím, že všichni užili dopolední výuku a ani jim nepřišlo, že jsou ve škole.

pan učitel Střeštík

Dárek pod stromeček

Jako dárek pod stromeček jsme dali našim žákům v předstihu programovatelné robůtky OZOBOT. Pořízené z finančních prostředků z darů Spolku rodičů. Slouží k rozvoji logického myšlení. Zábavnou formou mohou žáci naprogramovat pohybujícímu se robůtkovi jakoukoliv cestu a různé “triky” pomocí barevných kódů.

Jak probíhalo první seznámení žáků 4. a 5. třídy si můžete prohlédnout na fotografiích.