Setkání s rodiči předškoláků

Ve spolupráci MŠ, ZŠ a MČ Šeberov se dne 24. 1. 2022 od 17 hodin koná setkání rodičů předškoláků, kteří se chystají k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023.

Cílem setkání je podat aktuální informace k:

  • výstavbě nové školy
  • zřízení detašovaného pracoviště ZŠ v Ladech 6 v Hrnčířích (Rychta)
  • organizace a průběhu zápisu do 1. třídy.

Vzhledem k dodržení platných opatření ke Covid 19, se setkání uskuteční v tělocvičně školy, kde budou dodrženy rozestupy mezi  sedícími. Prosíme všechny účastníky, aby měli nasazené respirátory. Vchod do prostor tělocvičny bude ze dvora.

Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání.

 

starostka MČ

vedení MŠ a ZŠ

V Hrnčířích se otevře detašované pracoviště naší školy od nového školního roku 2022/2023.

Vážení rodiče,

z důvodu umožnit přijetí všech žadatelů o docházku do první třídy v ZŠ V Ladech 6, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu naší školy, rozhodl zřizovatel školy MČ Šeberov o zřízení detašovaného pracoviště v Hrnčířích (Baráčnická rychta). Celý tento objekt bude stavebně upraven pro potřeby školského zařízení v souladu s platnými předpisy a předán do užívání ZŠ V Ladech 6, jako její detašované pracoviště. Ředitel školy bude celý objekt spravovat a rozhodovat o jeho vybavení a využití v souladu s potřebami školy do doby, než bude otevřena nová školní budova pro 1 – 9. ročník.

Vzhledem k prostorovým možnostem a s přihlédnutím k efektivnímu využití nových prostor, rozhodl ŘŠ, že zde budou umístěny dvě třídy se žáky druhého ročníku. To znamená, že žáci prvních tříd vždy zahájí školní docházku v budově V Ladech 6 a druhý ročník všechny třídy absolvují v Hrnčířích.  Toto rozhodnutí umožní vytvořit stálé zázemí pro učitele a žáky tohoto ročníku. Budova bude vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a její prostory budou dostačující pro děti mladšího školního věku. Objekt bude poskytovat plnohodnotné zázemí pro žáky od 7 do 17 hodin, včetně ranní družiny, stravování (výdejna obědů) a odpolední družiny.

Věříme, že otevření detašovaného pracoviště v Hrnčířích od 1. září 2022 zajistí jistotu při důležitém životního kroku vašich dětí – vstup do první třídy v naší obci.

 

Aktuality k testování na Covid od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

z důvodů očekávání šíření varianty Omicron, bude od 3. 1. 2022 testování na Covid probíhat dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testují se všichni žáci a zaměstnanci bez ohledu na očkování nebo prodělaní nemoci Covid.

Pro školy je připraven upravený způsob vykazování pro zrychlení zpracování údajů hygienickou službou.

O dalších detailech spojených s testováním budete informováni na Vaše kontaktní mailové adresy v průběhu začátku týdne.

Pondělní testování bude probíhat ve stejné organizaci jako tomu bylo dosud. Ráno od 8:00 hodin. V případě pozitivně zachycených žáků AG testem Vás požádáme o vyzvednutí žáka a absolvování PCR testu. O jeho výsledku jste povinni neprodleně informovat školu.

Dekujeme za pochopení

vedení školy