NOVÝ TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vzhledem k otevření školy je termín konání voleb stanoven na středu 9. 12. 2020.

Volby se uskuteční od 7 – 8 hod a od 11:30 do 13:30 hodin v tělocvičně školy – vchod ze dvora.

Seznam kandidátů pro řádné volby do Školské rady

Kandidaturu za zákonné zástupce nezletilých žáků přijali:

Vlastní prezentace kandidátů naleznete kliknutím na jejich jméno.

Kandidaturu za pedagogické pracovníky přijaly:

  • Mgr. Lenka Beranová

  • Mgr. Kristina Hořáková

Časový harmonogram volebního dne:

Zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci volí od 7:00 hod. do 8:00 hod. a od 11:30 hod. do 13:30 hod. v tělocvičně (vchod ze dvora),

Volební lístky obdrží voliči na místě v den voleb; volí se tajným hlasováním pouze dva kandidáti, při označení většího počtu kandidátů bude volební lístek neplatný; volí pouze jeden zákonný zástupce, i když je volič zákonným zástupcem více nezletilých žáků; totožnost voliče kontroluje volební komise. Čtěte více

T mobile – možnost datového připojení

VÁŽENÍ RODIČE,

pokud byste měli problém s datovým připojením našeho žáka na internet, je možné využít daru od společnosti T Mobile, která dala škole k dispozici 20 kódů k datovým službám.

POZOR TARIF NENÍ URČEN PRO VOLÁNÍ A SMS ZDARMA. PŘÍPADNÁ PROVOLANÁ ČÁSTKA NEBO ZASLANÉ SMS BUDOU ZPOPLATNĚNY.

SIM karta s tarifem přijde rodině domů poštou na uvedenou adresu.

V případě, že by tato nabídka mohla pomoci právě vám, kontaktujte prosím kancelář školy pro bližší informace.

S pozdravem

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

Školní rok “Proč (ne)rosteme jako dříví v lese?” zahájen

Společným setkáním po prázdninách jsme 1. 9. 2020 zahájili nový školní rok zaměřený na pozorování soužití lidí a stromů.

Přijali jsme několik hygienických opaření spojených se stanovením skupin žáků podle umístění tříd na patrech a začlenění obědů do rozvrhu, abychom předešli setkávání žáků z jiných tříd v jídelně a ŠD. Současně jsme zahájili změny v organizaci výuky, které byly představeny rodičům: Formativní hodnocení v 1.-3. třídě, omezení zvonění, propojení výukových hodin do logických celků, převod distančního výukového systému na Google/učebna a založení žákovských účtů.

Na třídních schůzkách 3. 9., po diskuzi s rodiči jsme mohli konstatovat, že intenzivní přípravu a náročnou práci na nových změnách rodiče ocenili, souhlasí a vítají zavedené změny. Společně budeme sledovat jejich efektivitu a provedeme vyhodnocení v čase. Nyní dotahujeme detaily adaptačních pobytů jednotlivých tříd.

Jsem rád, že Spolek rodičů na společném setkání po třídních schůzkách stanovil termíny mnoha zajímavých akcí, které vám představí na nástěnce ve vestibulu školy.

Dále vám oznamuji, že byl zprovozněn odkaz na nově zavedený komunikační kanál Google/učebna z jednotlivých třídních stránek, kde jste zvyklí chodit na týdenní plány. Prosím, vyzkoušejte.

Setkání s vámi a žáky po delší době nás naplnilo energií a chutí do dalších výzev, které prezenční výuka nabízí.

Věříme, že jsme udělali maximum pro udržení docházky žáků do školy a společně postupně naplníme všechny stanovené plány a cíle.

 

Přeji vám hezké podzimní dny

Jaroslav Střeštík

Zahájení školního roku – preventivní opatření

Vážení rodiče,

letní prázdniny se chýlí k závěru a je potřeba se připravit na otevření školy v aktuálních podmínkách. Dovolte, abychom Vás v předstihu seznámili s organizací nového školního roku. Celá příprava je závislá na vývoji situace s Covid 19. Naší prioritou je zachovat prezenční docházku s co nejmenšími změnami, které by omezovaly běžný režim školy. Naší povinností je však zajistit takové podmínky pro vzdělávání v naší škole, aby respektovaly zákonná doporučení. Níže popsaná a přijatá opatření vychází z našeho společného hledání nejvhodnějšího kompromisu a jsou v souladu s Manuálem MŠMT a MZ. https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

Věříme, že přispějí k ochraně našich pedagogů a zajistí co nejdelší prezenční docházku našich žáků do školy.

Přijatá opatření: Čtěte více

Erby jako osobní znak

V rámci domácí výuky se měli žáci zamyslet nad symbolem, který by je charakterizoval. Jako propojení s tématem vlastivědy – středověké erby a znaky, si měli žáci podle video návodu vyrobit vlastní erb a umístit na něj svůj znak. Prostudovali PL se základy heraldiky, připravili si pomůcky a zhotovili návrh. Potom na karton provedli finální práci. Závěr byl v provedení fotografie hotového erbu a odeslání do společného úložiště. Práce byly opatřeny komentářem učitele a jako odměna za svědomitou práci získali od pana učitele třídní erb.