Podzimní setkání – výroba lampionů, stezka odvahy a lampionový průvod

Včera ve čtvrtek 3. listopadu škole proběhl první ročník akce „lampionový průvod“. Pro děti byly připraveny dílničky s výrobou lampionů a masek, malování na obličej, na zahradě školy čekala na děti stezka odvahy a závěr akce vyvrcholil lampionovým průvodem. Věříme, že jste si halloweenský podvečer s lampionovým průvodem všichni užili!

Příprava byla náročná, děkujeme všem rodičům a přátelům školy za přípravu a pomoc při organizaci celé akce, škole za zázemí a podporu.

Velikánské poděkování patří všem dětem zejména žákům z páté třídy, jež se zapojili do příprav a pomáhali v rámci dílniček malováním na obličej, dále i dětem z nižších ročníků, které se neváhali zapojit a pomoc při instalaci stezky odvahy.

Těšíme se na příští akci, která se ponese již v duchu vánočním.

Spolek rodičů

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření spočívající v prominutí úplat za stravné a poplatek za ŠD. Podpora může být přiznána žadateli, který má trvalý pobyt v hl. městě Praze a splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři (viz níže) do kanceláře školy V Ladech 6, Šeberov  v těchto termínech:

  • do 30. 9. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 10. 2022)
  • do 31. 10. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 11. 2022)

Bližší informace naleznete ke stažení níže:

Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům
Stáhnout

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022–2023
Stáhnout

 

 

The new school year 2022 – 2023 is coming!

Dear parents,

The new year 2022/2023 is already at the threshold of our school in Seberov. Our English team has prepared many exciting and useful activities for the children in the classroom. The kids will learn how to talk about different subjects, such as school, food, animals of all kinds and so on. Reading,  writing,  listening and speaking  are the main areas of the language we focus on. On many topics we will have projects and role plays. As usual we will learn many songs, chants and poems in English. Games are not going to be out of our sight,either. All in all, we hope this year our pupils will have fun and learn a lot in English at school.
Linda and Evzen

Zahájení školy

Slavnostní zahájení školního roku 2022 – 2023 proběhne v pondělí 5. září od 8 hodin před budovou školy V Ladech 6.

Zahájíme všichni společně a proto se pondělí týká také žáků 2. tříd, kteří budou navštěvovat detašované pracoviště v Hrnčířích. Zde bude výuka zahájena v úterý 6. 9. 2022.

 

Těšíme se shledání s vámi po letních prázdninách.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY