Čtvrtá třída – tvorba mapy ČR

První pololetí školního roku bylo ve vlastivědě věnováno poznávání České republiky. Povrch, vodstvo, kraje, zemědělství, průmysl, nerostné suroviny, národní parky a CHKO,  památky UNESCO  ad.,  Jako cíl a zúročení  vědomostí a dovedností za celé  1. pololetí byl projektový den určený ke tvorbě velké mapy ČR . Žáci si vylosovali jednotlivé okruhy a samostatně si začali připravovat podklady v počítačové učebně, hledali informace a tiskli popisky, obrázky a znaky. Následně pomocí papíru, barev, špejlí, plastelíny a lepicí pásky začali postupně vytvářet na podlaze ve 4. třídě vlastní velkou mapu s informacemi o naší vlasti.

Žáci pracovali samostatně, spolupracovali a využívali další školní pomůcky ke splnění úkolu. Nejprve lepicí páskou vyznačili hranice a tvar republiky, dále hranice krajů a postupně začala přibývat pohoří, vodstvo, krajská města a další a další detaily.

Po dokončení mapy byla provedena společná kontrola umístění materiálů, zda odpovídají skutečnosti a byly napraveny zjištěné chyby v umístění.

Mapa sloužila na podlaze celý další týden, kdy ji postupně navštívili žáci ze všech ostatních tříd. Vždy byla prezentována čtvrťáky, kteří odpovídali na dotazy svých spolužáků. Ze začátku byl ostych a nakonec zájem prezentovat přesáhl poptávku a bylo jim líto, že nemohli sdělit všechny své vědomosti a zážitky.

Všechno úsilí přineslo splnění cíle – spolupracovat, poznat naši vlast, naučit se prezentovat, vyjadřovat se, hovořit o svých zážitcích a pomoci spolužákům.

Zakončení a odměna proběhla v tělocvičně, kde se mohli prolétat a zajezdit s vlastními hračkami na rádiové ovládání.

pan učitel Střeštík

 

 

 

Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

v týdnu od 17. – 23. února 2020 proběhnou jarní prázdniny.

Věříme, že týden volna přispěje k uzdravení dětí a po prázdninách se třídy opět zaplní.

Přejeme Vám příznivé počasí, pěkné zážitky a rodinnou pohodu.

vedení školy

Vánoční vystoupení

Ve středu 18. 12. 2019 proběhlo naše tradiční celoškolní vystoupení v kostele Církve bratrské v Šeberově. Letos bylo zaměřeno pohádkově. Třídní vystoupení byla zároveň hádankami, o jakou pohádku se jedná. Průvodci pořadem byli žáci 5. třídy. Všichni účinkující zvládli přípravu i vystoupení na výbornou. Atmosféra byla úžasná a závěrečné zpívání koled určitě nabilo všechny vystupující i diváky radostí pro celý nastávající vánoční čas.

Po ukončení vystoupení připravil Spolek rodičů pro všechny občerstvení pod hvězdnou oblohou s cukrovím, dětským horkým punčem a svařeným vínem. Byla to milá tečka a příležitost se zastavit, popovídat si, pozdravit se před Vánoci a popřát si navzájem do nového roku.

Děkuji všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy za přípravu a realizaci vystoupení. Všem ze Spolku rodičů děkuji za zajištění a organizaci pohoštění.

Ptáci okolo krmítek

V pátek 20. 12. 2019 byl žákům představen projekt ve spolupráci s ORNITA z.ú., zaměřený na pozorování ptáčků kolem krmítek. Cílem je, aby se žáci naučili poznávat druhy ptáků, zjistili čím se mohou a nesmí krmit, pozorovali jejich zvyky a  vedli záznamy v souladu se zásadami badatelských dovedností.

Škola získala dvě krmítka se zásobníkem a s ochrannou sítí proti velkým ptákům, krmivo na zimní sezonu, metodiku, záznamové archy, plakáty, deníčky pro skupiny pozorovatelů a samolepící obrázky ptáčků pro úspěšné pozorovatele.

Úvodem do projektu byla základní prezentace a soutěž v poznávání nejčastějších návštěvníků krmítek. Pozorování bude spuštěno v lednu 2020.

Jsme rádi, že našim žákům můžeme zprostředkovat bližší seznámení s milými živočichy, kteří bydlí spolu s námi v okolí školy.

Veletrh cestovních kanceláří

Jako vyvrcholení učiva o Evropě, na závěr 1. pololetí, si žáci založili své cestovní kanceláře, vymysleli jim jména a jako jejich majitelé nabízeli své vylosované země k návštěvě spolužákům. Veletrhu předcházela příprava, ve které žáci využili svoje schopnosti, získané znalosti a kompetence ke splnění zadaného úkolu – vytvořit si leták s obrázky, navrhnout a vytisknout vizitky pro prezentaci firmy, sestavit počítačovou prezentaci nebo rovnou vytvořit webové stránky své cestovní kanceláře. To vše samostatně, včetně vlastních nápadů, jak se zviditelnit a co nabídnout, aby si spolužáci vybrali právě jejich CK.

Během veletrhu si každý žák zaznamenával do hodnotícího archu své postřehy o ostatních konkurentech. Mohl zvolit pouze tři CK, které se mu nejvíce zamlouvaly. V závěru celého bloku výuky žáci provedli vyhodnocení a součet hlasů. Zvítězila CK TOP, která nabízela Portugalsko (a portské víno) před CK Modrá ploutev – Itálie a CK Traveling GO – Velká Británie a CK Norger Winger – Norsko, kteří skončili na 3. místě podle počtu prodaných zájezdů. Jako nejlépe propracovanou CK byla zvolena CK Chicken Wings s kvalitními webovými stránkami, která se specializuje na Švýcarsko.

Věřím, že všichni užili dopolední výuku a ani jim nepřišlo, že jsou ve škole.

pan učitel Střeštík