Jaro plné her

Včera ve škole proběhla akce Spolku rodičů „jaro plné her“.  Děti si na jednotlivých stanovištích zahrály různé deskové a karetní hry a vyřešily i složitější hlavolamy. V jídelně na všechny čekalo malé občerstvení. Na závěr si děti odnesly domů malé překvapení. Věříme, že si zábavné odpoledne všichni užili!

Děkuji všem rodičům a přátelům školy za pomoc s přípravou a organizací celé akce, škole za zázemí a podporu.

 

Těšíme se na příští akci, rozloučení se stávajícím školním rokem, která se uskuteční 29. 6. 2022.

Spolek rodičů

 

Jaro plné her

Spolek rodičů si Vás dovoluje pozvat na akci „Jaro plné her“, která se uskuteční příští čtvrtek 12.5.2022 v ZŠ Šeberov od 17 hod. Všichni, kteří si rádi hrají, si budou moci zahrát deskové a karetní hry, vyzkoušet svou paměť luštěním hlavolamů. Ve školní jídelně bude připraveno drobné občerstvení.

 

Těšíme se na Vaší účast!

 

Velikonoční jarmark – poděkování

Milí rodiče, žáci, zaměstnanci a přátelé školy,

rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili krásné akce „Velikonočního jarmarku“. Děkujeme vám, kteří jste se zapojili do příprav, napekli dobroty na prodej, darovali materiál, stali se lektory v dílničkách a provozovali „školní kavárnu“, i vám, kteří jste se stali návštěvníky, poseděli v kavárně, vyráběli a pletli pomlázky v dílničkách a zakoupili výrobky ve „školním obchůdku“. Děkujeme páťákům (s jejich paní učitelkou) za profesionální naaranžování zboží a vedení školního obchůdku.

Myslíme, že si každý z účastníků mohl užít atmosféru, vzájemnost, neformální setkání a odnést si kromě pečiva či dekorace také kousek radosti. Příjemným bonusem celé akce je částka, kterou jsme získali (prodejem pečiva, výrobků, dobrovolnými příspěvky na materiál a provozem kavárny) krásných 20.363, – Kč po odečtení uplatněných nákladů (většina těch, kteří chystali pečivo, kavárnu a dílny ale náklady neuplatnila a své finance a práci tak věnovala škole, děkujeme ještě jednou za jejich obětavost).

Vybraná částka bude použita zejména na úhradu dvou posledních roků adopce na dálku (ve výši 14.000,-Kč – v minulém covidovém roce jsme úhradu neposlali a letos již Juma ukončil školu a začíná pracovat – v samostatném článku vás budeme informovat podrobněji). Další prostředky použijeme na trička a knihy pro páťáky (loučení s páťáky 29. 6. 2022), případné další finance jsme připraveni využít po dohodě s panem ředitelem podle aktuálních potřeb školy (například na financování mimoškolních akcí pořádaných školou nebo Spolkem rodičů apod.)

Letošní Velikonoční jarmark snad odstartoval dobu, kdy se zase můžeme scházet ve větším počtu a radovat se ze setkání. Budeme se těšit na příští akci!

Spolek rodičů

 

 

Zvýšení cen obědů od 1. 5. 2022

Vážení rodiče,

jídelna, ze které dovážíme obědy, nám oznámila, že ke dni 1. 5. 2022 dochází ke zvýšení cen obědů, konkrétně se zvyšuje částka na nákup surovin (tj. částka, kterou hradí rodiče).

U obědů pro žáky, kteří v tomto školním roce (do 31. 8. 2022) dosáhnou věku 6 – 10 let, se zvyšuje cena ze 30,- na 32,- Kč za 1 oběd,

u obědů pro žáky, kteří v tomto školním roce (do 31. 8. 2022) dosáhnou věku 11 – 14 let, se zvyšuje cena ze 32,- na 34,- Kč za 1 oběd.

Jedná se tedy o měsíční navýšení o cca 44,- Kč. Toto zvýšení by měly pokrýt zálohy v nynější výši, kde je kalkulovaná i malá rezerva, takže nemusíte měsíční zálohy zvyšovat. Jednotlivce, kteří mají zpoždění v platbách, nebo ještě hradí starou výši záloh apod., budeme kontaktovat.

 

S velkou pravděpodobností dojde k dalšímu zvýšení cen od nového školního roku (vzhledem k tempu zdražování surovin i energií), a pak budeme muset přistoupit i ke zvýšení měsíčních záloh. Budeme vás informovat (informace budou dostupné zde na webových stránkách, na e-jídelníčku i na Google učebnách jednotlivých tříd).

 

Dostanete-li se někdo do situace, že z finančních důvodů pro vás není dále možné svým dětem obědy hradit, kontaktujte prosím vedení školy, existují možnosti, jak dětem zajistit, aby i v takovém případě mohly obědvat ve školní jídelně.

 

Děkujeme za spolupráci!

Vedení školy