A ještě jednou Noc s Andersenem…

Už máme několik fotografií z Noci s Andersenem (ostatní se ještě upravují, přidáme je co nejdříve) …

V první části večera jsme četli společně v tělocvičně jeden příběh (o Frantovi, Petalíkovi a kouzelné baterce) a potom jsme se ve skupinách v jednotlivých učebnách pustili do dalších příběhů.

Po večeři děti podnikly výpravu s baterkou do setmělé tělocvičny, aby si našly vhodný materiál na výrobu svého “zvířátka”, které pomocí kouzelné baterky “oživí”. V tělocvičně byla tma, a tak nebylo možné fotografovat, ale ve učebnách při vyrábění se už fotografovat dalo…

Na konci večera jsme se zase všichni sešli v tělocvičně, abychom si představili nové “bytůstky” – a bylo to opravdu zajímavé představování…

Naši fantazii a šikovnost ocenili i rodiče, které jsme pozvali na “výstavu”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarný kroužek – podzimní tvoření

S příchodem pošmourného počasí jsme s dětmi na výtvarném kroužku přešli k přípravám vánočních tradic a výzdoby – vyrábíme adventní kalendář.

Tímto krokem jsme ukončili naše podzimní tvoření – vzpomínali jsme na prázdniny a radovánky u vody. S použitím koláže kresby, textilního materiálu, rouna a vylisovaných rostlin jsme vytvořili pohled na koupající se postavy a díky prostřihům do pauzáku jsme ještě umocnili prostorový dojem našeho díla.

Zrající šípky jsou pro podzim typické, originalitu rozpíjené kresbě dodala práce s inkoustem a zmizíkem. Inspirovali jsme se se tradičními vzory modrotisku a pod vázu s šípky vytvořili ubrus.

Po plošných pracích s papírem jsme se věnovali prostorové tvorbě, a to modelování veverky. Využili jsme papírové ruličky na tělo a modelovali  hedvábný balící papír do tvaru hlavy. Zpevnění figury jsme provedli pomocí proužků z novin a tapetového lepidla. Vzniklý korpus jsme dozdobili akrylovými barvami.

Děkuji za dětem za trpělivou práci a přeji krásné předvánoční období.

Ing. Ester Jebavá, výtvarný kroužek

 

Sběr papíru

Také v tomto školním roce organizuje Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově sběr papíru. Můžete sbírat starý papír s námi a přispět tak dobré věci. Opět budeme hradit splátku adopce na dálku, aby mohl náš “adoptovaný” kamarád Juma i dál chodit do školy, budeme přispívat na odměny do soutěží, na trička a knihy pro páťáky, připravovat mikulášské balíčky pro všechny žáky a podporovat školní akce podle aktuální potřeby. Děkujeme, že se zapojujete a sběr vozíte!

Sběr proběhne 4 x ročně v termínech:

8. – 12. října

14. – 18. ledna

8. – 12. dubna

3. – 7. června

Kontejner na starý papír bude přistaven vždy v pondělí ráno okolo 8. – 9. hodiny a odvezen v pátek po poledni (podle aktuálního rozpisu jízd a provozu v daném dni).

Do sběru nepatří znečištěný papír (mastný apod.), plata od vajíček, pauzák a různé plastové desky atd. Kancelářské sponky nevadí.

Spolek rodičů