Přihlášky na školu v přírodě – vysvětlení (a oprava)

Vážení rodiče,

velice se omlouváme, vloudila se nám chyba do přihlášky na školu v přírodě, konkrétně do termínů, kdy má být uhrazena záloha a doplatek. Správné termíny:

ZÁLOHU 1.580,- JE TŘEBA UHRADIT DO 15. 1. 2020 A DOPLATEK 1.920,- DO 5. 4. 2020! (Je samozřejmě možné uhradit celou částku 3.500,- najednou do 15. 1.)

 

Ještě malé vysvětlení, proč letos máme dvě přihlášky:

hledání vhodného objetu, kam bychom se vešli všichni, není jednoduché, mnohé z vhodných objektů mají v měsících květnu a červnu zamluvené cestovní kanceláře, které nabízejí školám realizaci školy v přírodě. V tomto školním roce jsme se rozhodli využít jedné z takových nabídek. Cestovní kancelář nám dodala své přihlášky, které ale bude vybírat, takže by škole nezbyl žádný podklad pro přípravu ŠVPř. V pondělí před třídními schůzkami jsme proto ještě vytiskli naše přihlášky. Děkujeme za pochopení!

Knihovničky ve vestibulu – volné půjčování a výměna knih

Jistě jste si již všimli, že ve vestibulu přibyly dva regály = knihovničky. Jsou určené pro volné půjčování knih.

Jak to funguje?

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihovničky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. Líbí se vám kniha v knihovničce a chtěli byste ji domů? Přineste za ni jinou na výměnu. Knihovnička slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Jaké knihy můžete přinést?

Knihovnička je primárně určena na knihy pro čtenáře školního věku. Dbejte tedy prosím na to, aby přinesená kniha byla vhodná pro děti a jednalo se o knihu, která má co dětem nabídnout (nejde přece o to se nějaké „hrozné“ knihy zbavit). Škola si vyhrazuje právo věnované knihy kontrolovat a nevhodné či poničené knihy z knihovničky vyřazovat.

Třídní schůzky

V pondělí 9. 9. 2019 se konají od 17. hodin ve všech třídách třídní schůzky. Prosíme o vaši účast. Rádi bychom vás osobně seznámili s důležitými změnami a novinkami.

Po skončení třídních schůzek se můžete ještě chvíli zdržet a posedět (pravděpodobně v jídelně) – zástupci Spolku rodičů  a zástupci školy budou společně plánovat školní rok – budeme projednávat akce, do kterých se vy, rodiče, tradičně zapojujete (jejich termíny, podobu, formu spolupráce školy a rodičů atd.). Naplánují se termíny sběru (ten první už víme, bude od 16. 9. do 20. 9.). Budeme rádi, když si uděláte čas a přijdete si neformálně popovídat…

Těšíme se na vás!

Sběr papíru

V týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2019 proběhne první letošní sběr starého papíru.

Do kontejneru patří čistý starý papír, noviny, časopisy, kartony, krabice apod. Ale ne papír mastný, či jinak ušpiněný. Do kontejneru také nepatří krabičky od vajíček a podobné vícekrát recyklované materiály, pauzovací papír apod. Ale to již jistě víte…

Děkujeme, že s námi sbíráte a podporujete tak nejen recyklaci papíru, ale také náš Spolek rodičů, který z takto vydělaných peněz financuje Adopci na dálku a další akce školy.

 

Informace školní jídelny – školní rok 2019/2020

Vážení strávníci,
vítáme vás v novém školním roce!
Věnujte prosím pozornost důležitým informacím:
– zálohy zůstávají stejné jako v minulém roce, pro žáky 6 – 10 let 520,- Kč a pro žáky 11 – 14 let 560,- Kč. Žák, který mezi 1.9.2019 a 31.8.2020 dovrší 11 let, platí již od začátku školního roku vyšší sazbu.
– variabilní symboly zůstávají žákům stejné stejné od první do páté třídy
od letošního roku prosíme o vyplňování specifického symbolu: pro všechny žáky je stejný: 01000 00000
– obědy jsou na všechny dny školní docházky AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ, pokud dítě na oběd nepůjde, rodič je povinen oběd ODHLÁSIT (a to i na první a poslední den školy, kdy je kratší vyučování)
– všechny informace o jídelně naleznete také na webových stránkách školy v sekci Jídelna
– obědy je možné odhlašovat buď v internetovém jídelníčku, nebo můžete napsat e-mail na adresu palkova@zsseberov.cz.
– pokud má vaše dítě potřebu dietního stravování, kontaktujte hospodářku ŠJ, Evu Pálkovou

Těším se na spolupráci!
Eva Pálková, hospodářka ŠJ