Zprávy ze školní jídelny

Vážení rodiče,
školní jídelna, od které dovážíme obědy, nám oznámila zvýšení cen stravného. Museli jsme přistoupit ke zvýšení měsíčních záloh.

Nové výše záloh činí:
560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně)
 
600,- pro žáky 11-14 let (žáci, kteří v daném školním roce (tj. 1. 9. 2000 – 31. 8. 2021) dovrší 11 let, již hradí vyšší cenu.

Výše záloh pro dietní stravování: 560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně) a 615,- Kč pro žáky 11-14 let

Zálohy prosím hraďte na účet školy vždy předem (do 20. dne v měsíci) na následující měsíc. Je možné hradit stravné i na více měsíců najednou (ale nelze sdružovat platby za více dětí do jedné částky, každé dítě má svůj variabilní symbol a svoje “konto”). Prosím, věnujte pozornost první platbě (v srpnu na září) a poslední (v květnu na červen).

Prosíme vás o případné odhlášení obědů v prvních několika dnech školního roku, pokud vaše dítě bude odcházet po skončení vyučování, které je kratší, a na oběd nepůjde (vyčkejte prosím, až bude zveřejněn internetový jídelníček v posledních srpnových týdnech; neznáte-li své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím hospodářku školy a školní jídelny Evu Pálkovou).

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Novinky ze školy

I když ve škole nejsou žáci, přece není opuštěná. Po zahradě poletují ptáci, troufají si i blíž ke škole a konečně objevili i naše krmítka. Navštěvují je v době, kdy je nikdo nevidí, ale přece jsme je vystopovali. Semínka totiž ubývají, a nejen to, ptačí návštěvníci tu po sobě zanechávají slupky od vyzobaných semínek a také trus. Jediný ptáček, kterého jsme zatím na krmítku zahlédli, byl vrabec domácí. Ale kdo ví, možná si časem u nás ptáci zvyknou natolik, že je nebude rušit, ani když bude ve škole za nějaký čas opět běžný provoz…

Masopust hrou

Ve čtvrtek 5. 3. proběhl první ročník akce „masopust hrou“ pořádaný Spolkem rodičů. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely a zahrály deskové hry a vyřešily i složitější hlavolamy. Závěr večera byl v tělocvičně zakončen karnevalovou diskotékou s tanečním vystoupením a malým překvapením pro děti. Díky rodičům a přátelům školy bylo ve školní jídelně připraveno menší občerstvení. Bylo krásné vidět nadšení dětí do her a jejich vzájemnou spolupráci. Věříme, že si zábavné odpoledne všichni společně užili.

Děkujeme všem za podporu, pomoc s přípravou a realizací celé akce, škole za zázemí a podporu, rodičům a přátelům školy za pomoc s realizací.

Děkujeme za velkou účast na prvním ročníku masopustu hrou a skvělou atmosféru. Těšíme se na příští akci!

Spolek rodičů

 

 

Platba školy v přírodě

Vážení rodiče,

blíží se termín splatnosti zálohy na školu v přírodě, 15. leden.

Zde je rekapitulace potřebných informací:

Termín a místo: 11. – 15. 5. 2020, Hotel Esprit, Svatý Petr 78, 543 51 Špindlerův Mlýn

Vybíraná částka 3.500,- zahrnuje dopravu, ubytování, stravování a pitný režim, úrazové pojištění a pojištění storna + rezervu na jízdné/vstupné apod. V měsíci červnu proběhne vyúčtování a případné přeplatky vám budou vráceny.

Částku můžete poslat na účet školy (2001039379/0800) celou najednou (do 15. ledna), nebo uhradíte do 15. ledna zálohu 1.580,- a do 5. dubna doplatek 1.920,- Kč. Variabilní symbol je uvedený v žákovské knížce a prosíme o vyplnění specifického symbolu 10000000. Děkujeme!

Je možné navíc objednat pojištění odpovědnosti za škody a přerušení cesty NEJPOZDĚJI DO 15. 1. 2020 (na stránce www.pripojisteni.ck2.cz nebo mailem na , při objednání tohoto připojištění se platí  50,- Kč, které uhradíte přímo na účet ck2 (192087576/0600) po obdržení platebních údajů e-mailem; neposílejte prosím platbu bez variabilního symbolu).

Pokud z nějakého důvodu vaše dítě nebude moci jet na školu v přírodě, oznamte prosím tuto skutečnost škole (písemně) a také cestovní kanceláři ck2 (na e-mail nebo písemně poštou).