Škola v přírodě se neuskuteční

Vážení rodiče,

máme pro vás aktuální informace o škole v přírodě, která se měla konat 11. – 15. 5. 2020.

Škola v přírodě se vzhledem k současné situaci neuskuteční a všechny uhrazené prostředky vám budou vráceny.

CK2 na základě prodloužení nouzového stavu zneplatnila smlouvu a přislíbila vrácení zálohy na účet školy nejpozději 7 dní po termínu plánované ŠVPř, tedy do 22. 5. 2020, předpokládáme, že bychom vám následně během několika dní prostředky vrátili na účty, které jste pro tento účel uvedli. (Prosíme, informujte školu, v případě, že máte změněné číslo účtu, chcete platbu zaslat na jiný účet, anebo pokud jste nám číslo účtu zatím neposkytli či si nejste jisti, děkujeme!)

 

Novinky ze školy

I když ve škole nejsou žáci, přece není opuštěná. Po zahradě poletují ptáci, troufají si i blíž ke škole a konečně objevili i naše krmítka. Navštěvují je v době, kdy je nikdo nevidí, ale přece jsme je vystopovali. Semínka totiž ubývají, a nejen to, ptačí návštěvníci tu po sobě zanechávají slupky od vyzobaných semínek a také trus. Jediný ptáček, kterého jsme zatím na krmítku zahlédli, byl vrabec domácí. Ale kdo ví, možná si časem u nás ptáci zvyknou natolik, že je nebude rušit, ani když bude ve škole za nějaký čas opět běžný provoz…

Informace k platbám

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 11. března se děti ve škole nestravují, ale máte nastavené trvalé příkazy na úhradu stravného, vznikají většině z vás přeplatky. Prosíme, abyste své úhrady přizpůsobili stávající situaci a poslali úhradu jen v případě, že máte nedoplatek, nebo v případě, že se školy otevřou a váš přeplatek by nestačil na úhradu skutečně čerpaných obědů (pokud byste potřebovali informaci o výši zůstatku, můžete ho najít na internetovém jídelníčku v sekci Správa účtu; pokud potřebujete pomoci, kontaktujte prosím hospodářku školy).

Od 11. března děti také nemohou navštěvovat školní družinu. Poplatek za družinu vám samozřejmě nebudeme účtovat za měsíce, ve kterých žáci školní družinu nenavštěvují.

Vyúčtování stravného, družiny i školy v přírodě bude provedeno a případné přeplatky vráceny na konci června nebo na začátku července.

Děkujeme vám za spolupráci!

Akce školy – aktuální informace

Aktuální informace k plánovaným akcím školy:

Noc s Andersenem – odložena na neurčito

Velikonoční jarmark – ruší se

Šeberovské vajíčko – odloženo na neurčito

Den otevřených dveří – ruší se

Zápis do 1. třídy – informace budou zveřejněny, sledujte webové stránky

Škola v přírodě – zatím vše postupuje podle plánu, CK2 ruší v souladu s nařízením vlády pouze pobyty do 13. 4., ostatní jsou zajišťovány podle smlouvy, nebude-li dalším nařízením opatření prodlouženo. Je tedy potřeba uhradit doplatek do data splatnosti (škole bude v polovině dubna vystavena faktura, kterou bude třeba zaplatit), v případě neuskutečnění školy v přírodě vám budou prostředky vráceny.