Akce Spolku rodičů ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

v letošním školním roce jsme pro Vás připravili následující akce, na které Vás jménem Spolku rodičů při ZŠ Šeberov všechny srdečně zveme:

1. 10. 2020 – Malá školní slavnost – k zahájení nového školního roku jsme se rozhodli uspořádat na zahradě školy Malou školní slavnost s opékáním buřtů a živou hudbou. Čas bude ještě upřesněn, předpokládáme od 16, spíše ale od 17 hodin.

17. 12. 2020 – Vánoční setkání – připravíme pro Vás po vánočním vystoupení žáků drobné občerstvení, svařené víno, punč a jiné dobroty k navození vánoční atmosféry, popovídání si s přáteli a popřání krásných svátků. Před kostelem Církve bratrské V Ladech 10, po skončení vystoupení, cca od 18:30.

2. 2. 2020 – Masopust hrou – v ZŠ Šeberov si děti i rodiče na jednotlivých stanovištích vyzkouší deskové hry a vyřeší i složitější hlavolamy, závěr večera bude zakončen karnevalovou diskotékou v tělocvičně . Čas ještě upřesníme, zatím předpokládáme od 17 hodin.

na konci června  (termín ještě upřesníme) – Zahradní slavnost – rozloučení se se školním rokem 2020/2021, s páťáky  a ostatními spolužáky u ohně a hudby

 

Samozřejmě sledujeme vývoj situace v souvislosti s šířením Covid-19 a budeme reagovat na aktuální stav v době plánovaných akcí. Budeme vás o všem včas informovat na webových stránkách školy i na naší nástěnce ve vestibulu školy.

Máte -li zájem se jakkoliv zapojit a pomoci nám, napište nám na mail Spolku rodičů –  . Budeme se na Vás všechny těšit!

 

Zprávy ze školní jídelny

Vážení rodiče,
školní jídelna, od které dovážíme obědy, nám oznámila zvýšení cen stravného. Museli jsme přistoupit ke zvýšení měsíčních záloh.

Nové výše záloh činí:
560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně)
 
600,- pro žáky 11-14 let (žáci, kteří v daném školním roce (tj. 1. 9. 2000 – 31. 8. 2021) dovrší 11 let, již hradí vyšší cenu.

Výše záloh pro dietní stravování: 560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně) a 615,- Kč pro žáky 11-14 let

Zálohy prosím hraďte na účet školy vždy předem (do 20. dne v měsíci) na následující měsíc. Je možné hradit stravné i na více měsíců najednou (ale nelze sdružovat platby za více dětí do jedné částky, každé dítě má svůj variabilní symbol a svoje “konto”). Prosím, věnujte pozornost první platbě (v srpnu na září) a poslední (v květnu na červen).

Prosíme vás o případné odhlášení obědů v prvních několika dnech školního roku, pokud vaše dítě bude odcházet po skončení vyučování, které je kratší, a na oběd nepůjde (vyčkejte prosím, až bude zveřejněn internetový jídelníček v posledních srpnových týdnech; neznáte-li své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím hospodářku školy a školní jídelny Evu Pálkovou).

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Masopust hrou

Ve čtvrtek 5. 3. proběhl první ročník akce „masopust hrou“ pořádaný Spolkem rodičů. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely a zahrály deskové hry a vyřešily i složitější hlavolamy. Závěr večera byl v tělocvičně zakončen karnevalovou diskotékou s tanečním vystoupením a malým překvapením pro děti. Díky rodičům a přátelům školy bylo ve školní jídelně připraveno menší občerstvení. Bylo krásné vidět nadšení dětí do her a jejich vzájemnou spolupráci. Věříme, že si zábavné odpoledne všichni společně užili.

Děkujeme všem za podporu, pomoc s přípravou a realizací celé akce, škole za zázemí a podporu, rodičům a přátelům školy za pomoc s realizací.

Děkujeme za velkou účast na prvním ročníku masopustu hrou a skvělou atmosféru. Těšíme se na příští akci!

Spolek rodičů