Aktuální informace ke školní docházce a TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V současné době platí prodloužený nouzový stav do 22. 1. 2021. Pro naši školu to znamená – docházka žáků 1. a 2. třídy do školy, 3. – 5. třída distanční vzdělávání doma.

Pro žáky ve škole platí ranní družina, nošení roušek, zákaz zpěvu a pohybových aktivit při hodinách TV. Oddělené stravování a školní družina pro jednotlivé třídy, provoz ŠD do 16 hodin.

Žáci na domácím vzdělávání pracují pod svými účty v prostředí Google učebna. Týdenní a denní plány sestavují třídní učitelé. Rozpis online výuky, termíny odevzdávání prací, výuku angličtiny a třídnické hodiny online mají jednotlivé třídy rozepsány ve svých třídách v Google učebně.

Škola poskytuje podporu žákům zapůjčením ICT techniky.

V pondělí dne 18. 1. 2021 proběhnou ON-LINE třídní schůzky všech tříd.

Začátky budou stanoveny postupně, aby se mohli zúčastnit rodiče, kteří mají sourozence v různých třídách.

Začátek bude od 16 hodin  – 1. třída, 16:30 – 2. třída, 17:00 -3. třída, 17:30 – 4. třída, 18:00 – 5.třída.

TS proběhnou v prostředí Google Meet, který je nastaven v jednotlivých třídách jako platforma pro online výuku pod žákovskými účty.