AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ode dne 28. 3. 2022 přijímáme žádosti o přijetí a žádosti o odklad, a také si můžete rezervovat konkrétní čas zápisu. Bližší informace najdete níže.

 Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 25. 4. 2022 od 14 do 18 hodin.
Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Objednejte se prosím na konkrétní čas zápisu vašeho dítěte telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru

 

Informace pro cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny:

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 20. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin.

Cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu dne 25. 4. 2022.

 

Інформація для іноземців, яким у Чеській Республіці надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом на території України:

Відповідно до Закону № 67/2022 «Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації, Директор школи визначає другий термін зарахування на 1-й курс для дітей – іноземців, яким надана в ЧР тимчасова охорона на 20. 6. 2022 з 14:00 до 16:00.

Іноземець, якому було надано тимчасовий захист у Чеській Республіці (ст. 2 п. 1 і 6), не може подати заявку в належний термін реєстрації 25. 4. 2022 рік.