Akce školy – aktuální informace

Aktuální informace k plánovaným akcím školy:

Noc s Andersenem – odložena na neurčito

Velikonoční jarmark – ruší se

Šeberovské vajíčko – odloženo na neurčito

Den otevřených dveří – ruší se

Zápis do 1. třídy – informace budou zveřejněny, sledujte webové stránky

Škola v přírodě – zatím vše postupuje podle plánu, CK2 ruší v souladu s nařízením vlády pouze pobyty do 13. 4., ostatní jsou zajišťovány podle smlouvy, nebude-li dalším nařízením opatření prodlouženo. Je tedy potřeba uhradit doplatek do data splatnosti (škole bude v polovině dubna vystavena faktura, kterou bude třeba zaplatit), v případě neuskutečnění školy v přírodě vám budou prostředky vráceny.