Adaptační výjezd druháků

Po napínavém očekávání, jak se situace vyvine, jsme nakonec se skupinou druháků mohli vyrazit na dvoudenní adaptační výjezd. Uvítal nás krásný hrad Křivoklát, v jehož podhradí jsme našli útočiště v Informačním středisku Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Po úvodním teoretickém oťukávání znalostí našich druháčků, ve kterém obstáli na výbornou, nám lektorka CHKO připravila odpoledne nabité aktivitami, vedoucími k poznávání lesa jako společenstva i jednotlivých stromů. Děti výborně spolupracovaly a snažily se zvládnout celý tříhodinový program. Večer se odreagovaly při keramickém tvoření. Úterní dopoledne si užily s panem psychologem Kosjou a aktivitami, pomáhajícími vzájemnému poznání a stmelení kolektivu. Počasí nám přálo a jediné, co dětem chybělo, bylo víc času na volnou hru v tajuplném lesíku 🙂 .