5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Beranová, konzultační hodiny: pondělí 13–14 h (po domluvě)
Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík, konzultační hodiny: pátek 9–9.45 h (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Žáci učí rodiče

V pondělí 26. 11. se v naší škole konala akce, která měla rodičům pomoci orientovat se v metodách matematiky profesora Hejného, podle které v naší škole učíme. Hlavními aktéry akce byli naši žáci, kteří se ujali role lektorů a provedli rodiče jednotlivými matematickými prostředími. Zúčastnilo se 27 rodičů a 15 žáků ze 3., 4. a 5. třídy. Předpokládáme, že teď již rodiče tolik nebude strašit Děda Lesoň a nebudou se obávat jízdy Autobusem, bravurně se vypletou z Pavučin, Hadi se stanou jejich kamarády, násobit v obdélnících bude zábava a Krokování uplatní nejen v tanci.

Tuto akci opakujeme ve čtyřletém cyklu, abychom umožnili rodičům vhled do efektivních způsobů výuky matematiky, pomocí kterých získáváme zájem žáků pro celoživotní vzdělávání. Ohlasy rodičů jsou velice pozitivní. Přínos pro žáky v oblasti osvojených způsobů učení (sdílení vědomostí, práce s chybou, předání zkušeností, dovednost zdůvodnit a vysvětlit svůj postup), se projevuje také v dalších předmětech, nejen v matematice.

Naše škola vytváří podmínky pro individualizaci v přístupu k osvojování metod, které se stávají trvalými základy pro další studium.

/

Aktuality z činnosti 5. třídy

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. 12. v naší škole žáci z páté třídy uspořádali Mikulášskou nadílku pro ostatní třídy. Páťáci chodili do tříd v průvodu a zpívali mikulášské koledy. Nejdřív Mikuláš přečetl z knihy, kdo byl hodný a kdo byl zlobivější. Mikuláš vyzval děti, které zlobily, aby zazpívali písničku nebo řekli básničku a teprve pak následovala odměna. Určitě se to celé škole, včetně páťáku moc líbilo!

Jan Matyáš Matějka (5. třída)

/

výrobky na vánoce

V rámci pracovních činností žáci 5. třídy z přírodních materiálů vyráběli ozdoby a svícen. Vrtání, drátkování, zdobení byly základní operace.

Velice zdařilé výrobky si odnášeli domů jako výzdobu na rodinný stůl.

/

Patronské čtení

Co to takové patronské čtení je? Páťáci přinesou svou oblíbenou knihu, kterou četli v první třídě a představí ji svému prvňáčkovi. Prohlížejí si ji, popisují obrázky, vysvětlují, proč se jim kniha líbila a také kdo jim ji četl, pokud to nebyli oni sami. Připravují tak svého prvňáčka na obdobnou roli, kdy prvňáček na jaře představí svou knihu naopak patronovi. Co páťáky nejvíc překvapilo? Že někteří prvňáčci docela dobře čtou a že si s nimi o knize dobře popovídali. Co oceňují prvňáčci? Že patron četl stejnou knihu jako oni třeba teď.

 

/

U hasičů

V rámech za tento týden se jednoznačně nejčastěji objevily zážitky z návštevy stanice hasičského sboru Modřany. Kdo by nebyl nadšen, když si mohl zblízka prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet zátěž dýchacího přístroje, helmy a vyprošťovacích nůžek a slyšet, jak to vypadá při výjezdu. Díky hasiči!

 

/

Badatelství v páté třídě

V průběhu září se badatelství v páté třídě se úspěšně rozbíhá! Prázdninové rámečky se proměnily na badatelské. Pomocí nich jsme hledali vhodné objekty ke zkoumání a vyfotografovali si je. Ve třídě jsme vybírali ty nejzajímavější. Popisovali jsme, proč nás zaujaly, a hlavně jaká otázka nás při pohledu na obrázek v rámu napadá. Tuto dovednost již všichni dobře zvládáme. Nebádáme však jen přírodopisně. Absolvovali jsme geometrickou vycházku, při níž jsme lovili pravé úhly venku. Velkým objevem pro nás bylo, že v přírodě příliš pravých úhlů nenajdeme. Přišli jsme na to, že pravý úhel souvisí s gravitací, kruhem a vlastně i kulatostí naší Zeměkoule. Pojmy kolmost, pravoúhlost, přímý a celý úhel už nám jsou jasnější.

 

/

Rámujeme

Hned druhý den školy jsme společně přišli na to, proč jsou nástěnky ve třídě prázdné. Jsou to vlastně rámy na to, abychom obsah doplňovali sami. Rámečky, které budeme potřebovat k bádání, jsme si společně vyrobili v rámci vzájemné pomoci. Na nástěnce se díky nim objevily zážitky z prázdnin, které pro nás byly nej!

L.B.

 

 

/

Čas rámování v páté třídě

Jaké rámování? Co je to za výraz? Copak to je obsahem učiva v základní škole? Ne. Rám použijeme pro jeho širší význam. Možná už jste slyšeli výraz „to si za rámeček nedáš“, to příliš lichotivé není, my ale naopak budeme letos hledat oblasti, které stojí za zarámování. Co v rámečcích zarámovat? Obrázek, detail, práci, která se povedla. Do rámečku bude také jistě patřit i „diplomka“, která uzavírá pětiletou školní práci. Rámem také uzavřeme pětiletou školní docházku do naší školy. A v rámci patronství budeme moci prožít roli nejstarších žáků ve škole, čeká nás odpovědnost za tradiční akce ve škole (Halloween, Mikuláš).

Těšte se! Já už se těším!

Lenka Beranová

/

Celodenní výlet na zámek Loučeň

 

 

 

 

 

 

V pondělí 18. června jsme s páťáky jeli na celodenní výlet na zámek Loučeň. Vyrazili jsme ráno v osm hodin směr Hlavní nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku, který nás odvezl do města Nymburk, odkud jsme pokračovali autobusem do vesničky Loučeň, kde mají nádherný zámek s ojedinělým Labyrintáriem u nás. Podnikli jsme prohlídku zámku a při rozchodu po areálu jsme prozkoumali všech 12 bludišť a labyrintů, které se zde nacházejí. V obchůdku se suvenýry jsme si zakoupili památky na tento den a také hodně slizu 🙂 , červnový hit v naší třídě. Výlet jsme si náramně užili také proto, že to byl náš poslední společný výlet v roli žáků šeberovské základní školy.

 

Diplomky našich páťáků

Poslední týdny naši páťáci pravidelně několik hodin týdně strávili nad zpracováváním jejich závěrečných prací, kterým říkáme “Diplomky”, po vzoru vysokoškolských prací na určité téma. Rozdílem mezi prací vysokoškoláka a žáka páté třídy je zejména rozsah (počet stran). Diplomka obsahuje veškeré náležitosti, které má mít, jako je titulní strana, obsah, úvod, závěr, zdroje a v neposlední řadě také několik stran textu na vybrané téma. Témata si žáci vybírali na základě vlastních preferencí. Zejména psali o tom co je baví za sport, zajímavosti ze světa zvířat či automobilů a jiné, ale objevily se i složitější témata například Termojaderná fúze.

Děti zvládly splnit veškerá kritéria zadání práce a dne 5. června odevzdaly Diplomky ke čtení.

Ve čtvrtek dne 21. června od 9 h budou mít své obhajoby.

Tímto zveme všechny rodiče páťáků, kteří se mohou zúčastnit, neváhejte a dorazte do školy. 

Páteční čtení prvňáčků patronům

V pátek 1. června se opět sešla první a pátá třída na společné hodině čtení. Od minulé hodiny, kdy páťáci četli prvňáčkům své oblíbené knížky uplynul skoro celý školní rok. V pátek se role prohodily, a do školy si svou oblíbenou knihu přinesli žáci první třídy. A protože udělali za celý rok obrovský pokrok ve čtení, předvedli tuto dovednost svým patronům. Na závěr hodiny si ještě společně děti vyrobily záložky do své knížky.