5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Beranová, konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče,

od 2. 11. se prodlužuje distanční výuka. Děkujeme vám za dosavadní spolupráci. Víme, že jste v nelehké situaci. Stále nás zajímají vaše názory a zkušenosti s dosavadním průběhem a organizací výuky. Informujte svoje třídní učitele. Společně plánujeme změny výuky tak, aby byla pro žáky co nejvíce efektivní. Pokud to je organizačně možné a účelné, rádi vaše postřehy a názory zohledníme. O změnách vás budou informovat třídní učitelé.

Pokud byste měli problémy s technikou anebo z časových důvodů měli kolizi dvě děti v podobný čas na on line výuce, obraťte se, prosím, na školu o zapůjčení tabletu nebo notebooku.

Pokud máte problém s tiskem výukových materiálů, prosím kontaktujte v předstihu TU. Tyto materiály budete mít k vyzvednutí ve vestibulu školy.

V průběhu měsíce listopadu plánujeme uskutečnit naše tradiční společné konzultace Žák – Učitel – Rodič, kde bude další příležitost sdílet dosavadní průběh výuky. Třídní učitelé vám nabídnou termíny a na výběr prezenční nebo online setkání.

Věříme, že se situace začne obracet k lepšímu a naši žáci budou moci opět chodit do školy.

Jaroslav Střeštík

/

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

v týdnu od 26. – 30. 10. 2020 jsou z rozhodnutí vlády prodloužené podzimní prázdniny. Výuka on-line nebude probíhat. Případné úkoly mají žáci uvedeny ve svých třídách na Google učebna. Zatím nevíme, jak bude probíhat výuka po prázdninách.

Sledujeme aktuální opatření a jsme připraveni zahájit oba druhy výuky od 2. 11. 2020.

Pro žáky i učitele a nás všechny je situace náročná. V současné době škola zajišťuje distanční výuku. Zohledňujeme, aby se nekryla on-line výuka v rodinách, kde jsou sourozenci. Během distanční výuky sledujeme dopad na učení každého žáka, aby čas, který stráví při on-line výuce byl efektivní. V rámci tříd jsou vytvořeny menší skupiny, protože při výuce celé třídy nestihne učitel zapojit a sledovat jednotlivé žáky. Mnozí si výuku odsedí, ale nic jim to nedá. Učitel  učí po sobě všechny skupiny. Délka 20 -30 minut je dána časem, po který žáci udrží pozornost. Pokud je připojení delší, jejich pozornost klesá, začínají si hrát s věcmi, odchází od počítače, nesledují učitele atd.

Se všemi učiteli se pravidelně scházíme a zkušenosti společně konzultujeme. Zvažujeme, že výuku on-line zintenzivníme, pokud by se od 2. 11. školy neotevřely.  Dále plánujeme zapojit do on-line výuky paní vychovatelky, které by v dalších termínech otvíraly on-line prostor pro žáky, kteří potřebují pomoc s úkoly. Učitelé by nabízeli další prostor pro individuální výuku

Změny, které bychom provedli, budou oznámeny po podzimních prázdninách, jakmile bude jasné další rozhodnutí vlády.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci, které si vážíme. Vím, že to není snadné.

Věříme, že se situace, alespoň pro první stupeň, zklidní a děti se vrátí do školy.

Školní docházka je pro ně nezastupitelná.

Přejeme Vám mnoho zdraví.

Jaroslav Střeštík

MSMT_COVID_INFO

/

Zapůjčení techniky

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 14. 10. 2020 ráno proběhla operativní schůzka pedagogů a byl stanoven harmonogram hodin on-line výuky pro jednotlivé třídy.  Přihlašování na on-line výuku budete provádět vždy ze stejného odkazu přímo v rámci systému Google učebna pro danou třídu.  Konkrétní dny a časy připojení vám sdělí třídní učitel. Pokud by došlo u žáků, kteří mají sourozence v další třídě k souběhu časů a neměli jste možnost pracovat na dvou zařízeních, je možné si v kanceláři školy zapůjčit tablet na celou dobu distanční výuky. Termín své návštěvy, prosím nahlaste v předstihu po telefonu, abychom pro vás techniku připravili.

Další servisní služba je možnost generování nového hesla v případě, že jste si ho změnili a zapomněli. V tomto případě se obracejte mailem nebo telefonicky na kancelář školy. Nové heslo vám bude posláno na mail, který jste uvedli do školní matriky.

Děkujeme za spolupráci.

Jaroslav Střeštík

/

Aktuality z činnosti 5. třídy

5. třída, adaptační pobyt (= projektový den mimo školu)

Páťáci dojeli do Křivoklátu v pořádku, je krásné počasí a všichni se těší na společně strávený čas. Co se bude dít? Ubytování, průzkum okolí, oběd, přírodovědná vycházka do lesa s výukovým programem “Tajemný strom” a kvečeru týmové stmelovací hry…

/

K začátku školního roku 2020/21

Páťáci!

Máte před sebou poslední rok na této škole. Co všechno bychom společně mohli zvládnout? Kořeny vzdělání jsme již zapustili. Některé jsou pevnější, jiné slabé. Kmen naší třídy se zpevňuje. Jsou daná jasná pravidla, která musíme opečovávat, aby nám spolu bylo stále dobře. A kam růst dál a výš?  Kam větve našeho společného stromu, ale i jednotlivé větvičky jednotlivců, mohou dosáhnout, to je na každém z vás.

Těším se na společný růst!

Lenka Beranová

/

Jak to doma zvládají páťáci

A jak to jde doma páťákům? V přírodovědě poznávají soustavy lidského těla. Teď naposledy v rámci vylučovací soustavy evidovali svůj denní příjem tekutin a vyhodnocovali, zda je jejich pitný režim dostatečný.

 

 

 

 

 

 

Ve vlastivědě se zamýšleli nad větou J. A. Komenského „Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti.“

Napadlo je například:
„Podle mě tím chtěl říct, že učením člověk zmoudří.“
„Děti se mají učit, aby nebyly hloupé.“
„Aby byl člověk moudrý, musí se dobře učit a poznávat nové věci.“
„Znamená to, že měl rád školu a chtěl, aby se vzdělání dostalo více mezi lidi.“
„Vzdělávání dětí vede k moudrosti.“

Když už byl zmíněn J. A. Komenský, nesmělo se opomenout na jeho slavné dílo Orbis pictus. Páťáci si doma vyzkoušeli práci s obrázky a se slovy, a to v českém i anglickém jazyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes jsme měli třídní videohovory po skupinkách. Vypadá to, že se mají děti dobře. Kromě učení nezapomínají na hry a pobyt venku, také doma hodně pomáhají. I když někteří zmínili, že jim vyhovuje při učení klid doma, většina prohlásila, že už se těší do školy!

 

/

Informace TU k domácí výuce

Vážení rodiče, zobrazení týdenních plánů funguje v nezměněné podobě (v záhlaví třídní stránky). Učivo bude zadáváno prostřednictvím denních plánů, které budou k dispozici na sdíleném Google disku.  Přístup získáte pomocí odkazu, který obdržíte v e-mailu. Na tomto disku získáte veškeré potřebné materiály pro domácí výuku. Zároveň tam budete vkládat 1x týdně naskenované či vyfocené práce žáka určené k odevzdání.

/

Loutky, 5.třída

V hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování jsme vytvořili totemové loutky. Plánujeme je i oživit ke konci roku vystoupením, ale zatím nám zdobí schodiště a okno. Líbí se vám?

/

Projektový den 5. tř

Ve čtvrtek 27.2. byla naše pátá třída účastníky projektu profese. V úvodu jsme se dověděli, jakou práci vykonává projektový manažer na ministerstvu zdravotnictví. Jaké dovednosti by měl mít, tedy předpoklady k tomu, tuto práci vykonávat a jaké vzdělání.

Potom se nám představila práce zahradnická. Známe jednotlivá odvětví, specializace. Vyzkoušeli jsme si rozeznávat dřeviny a přiřadit semena k jednotlivým druhům rostlin a pojmenovat je.  Pokusili jsme se navrhnout vlastní úpravu zahrady.

Na závěr dne jsme se setkali s dulou Lenkou. Přiblížili jsme si svět, který naše oko nemůže vidět a zážitek, který někteří z nás zažijí až jako rodiče. Již víme, proč je budoucí maminka ráda s dulou a jaké je to povolání. Mnoho otazníků kolem narození nám zmizelo.

Již si dokážeme lépe představit, jaké jsou výhody i nevýhody představených profesí. Z následných rozhovorů a zpětných dotazníků již víme, na jaké z představených povolání bychom měli nebo neměli v současné době předpoklady. Celá třída má veliký respekt k těmto povoláním.

Moc děkujeme maminkám, paní Lence Treškové, paní Míle Vlkové a naší vychovatelce Ivě Jindrové.

/

Vánoční pozdrav od páťáků

Tak tedy šťastné a veselé Vánoce Vám všem!

Ať se tu v roce 2020 společně ve zdraví sejdeme.

 

/

Betlémy v Jindřišské věži – 5. třída

Ve čtvrtek jsme se vydali do centra Prahy, konkrétně do Jindřišské věže. Kromě toho, že jsme mohli obdivovat ručně vyřezávané postavičky z betlémů, tak nás průvodci provedli od střechy až po přízemí, pěkně patro po patře. Byl to opravdu nevšední zážitek, moc jsme si to užili. Dokonce nám paní kastelánka zapnula na přání zvonkohru s koledou.

/

Mikuláš ve škole

Letošní Mikuláš se opět vydařil. Páťáci si rozdělili role, tentokrát si chlapci vyzkoušeli andílky a dívky byly čertice. Všichni zvládli své role se ctí, včetně svatého Mikuláše. Žáci všech tříd se pochlubili básničkou či písničkou a andělé jim pak rozdali sladké nadílky.

/

Prvňáci a páťáci – moje oblíbená knížka

Na konci listopadu se nám podařilo uskutečnit setkání patronů s jejich prvňáčky. Sešli jsme se nad knížkami. Páťáci seznamovali prvňáky se svojí oblíbenou knížkou z dob, kdy byli sami v první třídě. Prvňáčci se také pochlubili svou právě nejmilejší knížkou. Ve třídě panoval úžasný klid a naslouchání. Vzájemné učení výborně zafungovalo. Všichni prvňáci na závěr projevili zájem o předložené knížky, mají tedy motivaci k dalšímu čtení. A navíc byli velmi šťastní za společný čas se svými milými patrony. A páťáci si mohli zažít, že jsou pro někoho důležitým vzorem.

/