5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Beranová, konzultační hodiny: pondělí 13–14 h (po domluvě)
Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík, konzultační hodiny: pátek 9–9.45 h (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Aktuality z činnosti 5. třídy

Text nebo graf?

Co je snadnější? Získávat informace ze čteného textu nebo porozumět grafickému vyjádření? Díky propojeným hodinám čtení, matematiky a přírodovědy jsme pomocí textu doplněného grafem hledali argumenty, která z těchto dvou forem písemného sdělení je nám bližší a proč. Rozdělili jsme se na dvě skupiny podle osobního názoru, a potom jsme se přesvědčovali o výhodách. V další hodině jsme měli k dispozici graf, který vytvořili třeťáci, a my jsme z něj četli všechny informace, které nabízel. Přišli jsme na to, že se jedná o záznam měření teploty vzduchu za měsíc leden v naši meteorologické budce. Pak už bylo na nás vybrat si měřenou veličinu (teplotu, tlak, vlhkost vzduchu, rychlost větru nebo množství srážek) a podobu grafu. Pracovali jsme ve volně zvolených skupinách. Hotové grafy jsme naskenovali, společně sdíleli, popisovali a hodnotili. Všichni zvládli práci na výbornou!

LB

/

Pololetní rámování v páté třídě

Nebylo to jednoduché ohlížet se zpět a ze všech aktivit a činností, které máme za sebou, vybrat, co bylo pro nás osobně důležité, kde jsme zaznamenali největší pokrok, z čeho máme radost. Napomohly nám týdenní plány, ve kterých jsme rámovali průběžně. Listovali jsme, probírali se výstupy učiva a sebehodnotili. Pro další období si někdo do rámečku dal oblast přípravy na vyučování, někdo aktivitu v hodinách, někdo i učivo, ve kterém stále pokulhává. Někdo cítil, že by rád, aby už rodiče nemuseli tolikrát upozorňovat na dokončení úkolu. Rámy máme vyvěšené ve třídě a plány osobního rozvoje nám budou celé pololetí připomínat.

Lenka Beranová

/

Veletrh cestovních kanceláří

Jako vyvrcholení učiva o Evropě, na závěr 1. pololetí, si žáci založili své cestovní kanceláře, vymysleli jim jména a jako jejich majitelé nabízeli své vylosované země k návštěvě spolužákům. Veletrhu předcházela příprava, ve které žáci využili svoje schopnosti, získané znalosti a kompetence ke splnění zadaného úkolu – vytvořit si leták s obrázky, navrhnout a vytisknout vizitky pro prezentaci firmy, sestavit počítačovou prezentaci nebo rovnou vytvořit webové stránky své cestovní kanceláře. To vše samostatně, včetně vlastních nápadů, jak se zviditelnit a co nabídnout, aby si spolužáci vybrali právě jejich CK.

Během veletrhu si každý žák zaznamenával do hodnotícího archu své postřehy o ostatních konkurentech. Mohl zvolit pouze tři CK, které se mu nejvíce zamlouvaly. V závěru celého bloku výuky žáci provedli vyhodnocení a součet hlasů. Zvítězila CK TOP, která nabízela Portugalsko (a portské víno) před CK Modrá ploutev – Itálie a CK Traveling GO – Velká Británie a CK Norger Winger – Norsko, kteří skončili na 3. místě podle počtu prodaných zájezdů. Jako nejlépe propracovanou CK byla zvolena CK Chicken Wings s kvalitními webovými stránkami, která se specializuje na Švýcarsko.

Věřím, že všichni užili dopolední výuku a ani jim nepřišlo, že jsou ve škole.

pan učitel Střeštík

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. 12. v naší škole žáci z páté třídy uspořádali Mikulášskou nadílku pro ostatní třídy. Páťáci chodili do tříd v průvodu a zpívali mikulášské koledy. Nejdřív Mikuláš přečetl z knihy, kdo byl hodný a kdo byl zlobivější. Mikuláš vyzval děti, které zlobily, aby zazpívali písničku nebo řekli básničku a teprve pak následovala odměna. Určitě se to celé škole, včetně páťáku moc líbilo!

Jan Matyáš Matějka (5. třída)

/

výrobky na vánoce

V rámci pracovních činností žáci 5. třídy z přírodních materiálů vyráběli ozdoby a svícen. Vrtání, drátkování, zdobení byly základní operace.

Velice zdařilé výrobky si odnášeli domů jako výzdobu na rodinný stůl.

/

Patronské čtení

Co to takové patronské čtení je? Páťáci přinesou svou oblíbenou knihu, kterou četli v první třídě a představí ji svému prvňáčkovi. Prohlížejí si ji, popisují obrázky, vysvětlují, proč se jim kniha líbila a také kdo jim ji četl, pokud to nebyli oni sami. Připravují tak svého prvňáčka na obdobnou roli, kdy prvňáček na jaře představí svou knihu naopak patronovi. Co páťáky nejvíc překvapilo? Že někteří prvňáčci docela dobře čtou a že si s nimi o knize dobře popovídali. Co oceňují prvňáčci? Že patron četl stejnou knihu jako oni třeba teď.

 

/

U hasičů

V rámech za tento týden se jednoznačně nejčastěji objevily zážitky z návštevy stanice hasičského sboru Modřany. Kdo by nebyl nadšen, když si mohl zblízka prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet zátěž dýchacího přístroje, helmy a vyprošťovacích nůžek a slyšet, jak to vypadá při výjezdu. Díky hasiči!

 

/

Badatelství v páté třídě

V průběhu září se badatelství v páté třídě se úspěšně rozbíhá! Prázdninové rámečky se proměnily na badatelské. Pomocí nich jsme hledali vhodné objekty ke zkoumání a vyfotografovali si je. Ve třídě jsme vybírali ty nejzajímavější. Popisovali jsme, proč nás zaujaly, a hlavně jaká otázka nás při pohledu na obrázek v rámu napadá. Tuto dovednost již všichni dobře zvládáme. Nebádáme však jen přírodopisně. Absolvovali jsme geometrickou vycházku, při níž jsme lovili pravé úhly venku. Velkým objevem pro nás bylo, že v přírodě příliš pravých úhlů nenajdeme. Přišli jsme na to, že pravý úhel souvisí s gravitací, kruhem a vlastně i kulatostí naší Zeměkoule. Pojmy kolmost, pravoúhlost, přímý a celý úhel už nám jsou jasnější.

 

/

Rámujeme

Hned druhý den školy jsme společně přišli na to, proč jsou nástěnky ve třídě prázdné. Jsou to vlastně rámy na to, abychom obsah doplňovali sami. Rámečky, které budeme potřebovat k bádání, jsme si společně vyrobili v rámci vzájemné pomoci. Na nástěnce se díky nim objevily zážitky z prázdnin, které pro nás byly nej!

L.B.

 

 

/

Čas rámování v páté třídě

Jaké rámování? Co je to za výraz? Copak to je obsahem učiva v základní škole? Ne. Rám použijeme pro jeho širší význam. Možná už jste slyšeli výraz „to si za rámeček nedáš“, to příliš lichotivé není, my ale naopak budeme letos hledat oblasti, které stojí za zarámování. Co v rámečcích zarámovat? Obrázek, detail, práci, která se povedla. Do rámečku bude také jistě patřit i „diplomka“, která uzavírá pětiletou školní práci. Rámem také uzavřeme pětiletou školní docházku do naší školy. A v rámci patronství budeme moci prožít roli nejstarších žáků ve škole, čeká nás odpovědnost za tradiční akce ve škole (Halloween, Mikuláš).

Těšte se! Já už se těším!

Lenka Beranová

/