5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Beranová, konzultační hodiny: pondělí 13–14 h (po domluvě)
Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík, konzultační hodiny: pátek 9–9.45 h (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Aktuality z činnosti 5. třídy

Pasování prvňáčků na čtenáře

Popasovali se s tím všichni. Každý dle své úrovně, chutě a schopností. Prvňáčci měli připravený svůj první čtenářský list, na který jim jejich patroni pomohli vyplnit záznam o knize. Prvňáčci o té své vyprávěli, popisovali hlavní postavy, formulovali, co se jim v knížce líbilo, co je pobavilo. Nejdůležitějším okamžikem bylo, něco patronovi z knihy přečíst, dokázat, že je opravdovým čtenářem. Patron pak vyhodnotil, jak se to povedlo a slavnostně předal vlastnoručně vytvořenou listinu, která je dokladem o splnění první náročné zkoušky.

/

Učíme se řemesla s Polytechbusem

Dnes nás přijel naučit řemesla Polytechbus. Vyzkoušeli jsme si řemesla OBKLADAČ, KERAMIK A MALÍŘ. Počasí nám přálo a tak nás i práce těšila. Posuďte sami.

/

Závěrečné práce páťáků

Zase se podařilo! Když jsme se na začátku května  seznámili s kritérii pro splnění závěrečné práce, připadal nám termín 29. května daleko a rozsah práce nijak dlouhý. To přece nic není, najdu téma, na něco se zeptám a “vygůglím”…., se ozývalo. První problémy nastávaly již při sestavování otázky. Aby byla smysluplná, aby byla dostatečně plodná, aby mě bavilo na ni hledat odpověď … Pak se do toho nasunul týden na škole v přírodě a začalo jít do tuhého. Čas na práci jsme při vyučování dostali, ale začal nějak víc  utíkat. Najednou bylo co dělat i doma, přepisování, opravování, přemýšlení. Uvědomování si, zda to, co píšu, odpovídá na mou otázku a zda rozsah není moc dlouhý či krátký. Pak již “jen” napsat závěr, kde nejenže odpovím na otázku, ale i popíšu, co mě překvapilo, co nového jsem se třeba i sám o sobě dozvěděl.  A hotovo! Nejzajímavější byla po dokončení práce reflexe, kdy každý za sebe popsal úskalí, která v průběhu práce musel překonat, co mu pomohlo, jaké “aha” mu z toho plyne. Tyto mluvní projevy jasně dokazují dovednosti a  kompetence, každého z nás. Teď již jen obhajoba před čtvrťáky, učiteli a rodiči a jsou z nás absolventi 2019!

 

/

Páťáci den čtvrtý

V nohách máme 10 km. Objevili jsme Besednické skály, užili si vyhlídky do kraje, tajemství jeskyň a tajůplných průchodů. S mapou nám to jde skvěle. Lýkožrout už není neznámá indicie. Poznáváme jeho stopy na každém kroku. Bohužel…

 

/

Páťáci den třetí

Co bychom se báli lézt na Suché skály😊

/

Pohlednice z dnešního dne páťáků

Dolánky, Dlaskův statek, Muzeum přrody, lukostřelba.  A k čemu jsou ty indicie?

/

Odpoledne cestou na Frýdštejn

Máme za sebou 13 km krásnou krajinou z Malé Skály přes Frýdštejn, Chocholku, Voděrady a Drábovnu. Cestou hry, soutěž o nejdelší pampelišku a hledání podle indicie. Krásný den!

/

Páťáci na Malé Skále

První kilometry za námi. Vyhlídka a Pantheon.

/

Škola v přírodě – 5. třída – příjezd na místo

Vážení rodiče,

žáci 5. třídy vás zdraví z Malé Skály, kam v pořádku dojeli. Na místě je hezké počasí a všichni se těší na procházku po okolí.

/

Výlet 4. a 5. třídy na horu Říp

Zúčastnili jsme se projektového vyučování Naše vlast – slavné osobnosti na hoře Říp s CK2.

Něco jsme si zopakovali a něco nového se dozvěděli. Setkali jsme se s učitelem národů J.A.Komenským a jeho učením. Svatý Václav připomněl českou státnost a české státní symboly. Praotec Čech nám vysvětlil svůj příchod do Čech a rozhodnutí zůstat zde. Předvedl nám důkazy přítomnosti magnetitu a jak se tedy zde pozná sever. V rotundě Sv. Jiří se nám představil Jan Hus. Jan Žižka se snažil vyzvat všechny ke společné svornosti a družbě, “ v jednotě je síla“. Vlastní obratnost si žáci zkusili střelbou jako práčata. Božena Němcová nás seznámila s částí Babičky, využila možnost vidět z Řípu celou třetinu Čech a děti zkoumaly naši faunu a flóru na konkrétních objektech.
Všechny osobnosti nás zapojovaly do týmové spolupráce. Portréty osobností bychom nyní již měli bezpečně poznávat na starých i nových českých bankovkách. Úspěch výletu byl podpořen krásným počasím.
Namáhavý výstup stál za to.
       
/