1. třída

Třídní učitelka Mgr. Kristina Hořáková, konzultační hodiny: pátek 14:30–15:30 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Čtenářská dílna pro rodiče

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám dali ochutnat, co probíhá ve čtenářských dílnách. Děti samy Vám vysvětlí pravidla čtenářské dílny, zakusíte, co zažívají děti při společném soustředěném čtení, zjistíte, jaké výukové cíle při těchto dílnách sledujeme a sami si vyzkoušíte, jakými metodami se k nim dostáváme.

Kdy? v pondělí 14. října od 17.00 hod.

Kde? ve škole

Co s sebou? nejlépe svou rozečtenou knihu, ale budou i na místě k dispozici

Prosíme o potvrzení, že máte zájem se zúčastnit, do pátku 4.10. prostřednictvím e-mailu třídní učitelce, či vyplněním návratky v týdenních plánech.

Děkujeme a těšíme se na vás.

Školní čtenářský tým.

 

/

Aktuality z činnosti 1. třídy

Objevujeme školu a její okolí

Jedním z témat začátku roku je orientace ve třídě, ve škole, v jejím okolí. Školu jsme poznávali při pátračce po skrytých místech, okolí školy jsme se vydali objevovat přímo do terénu. I když děti, povětšinou místní, volaly, že tam všude chodí, názvy okolních rybníků neznal nikdo. Po návratu jsme tedy zkusili ve skupinkách vytvořit plánky míst, která jsme viděli, zapamatovat si důležitá místa v našem okolí. Zároveň jsme poprvé vyzkoušeli skupinovou práci a výborně se nám dařila.

      

Nejsme na to sami, máme svoje patrony

Je už dlouhou tradicí naší školy, že páťáci, nejstarší  v naší škole, uvádějí do školních lavic nové prvňáčky, stávají se jejich patrony, průvodci při objevování školy. Nejde jen o formální záležitosti, jako je přivedení do školy, ke školnímu zvonu, do třídy. Vztahy mezi páťáky a prvňáky se zejména v tomto roce odehrávají i na neformální úrovni, o přestávkách. Časté návštěvy fungují oboustranně a páťáky i prvňáky očividně těší. Pro páťáky je dobře, že jsou pro někoho důležití, prvňákům dodává jistotu, že mají ve škole takto zkušené spojence. Před námi jsou i společné výukové aktivity, výlety. S prvňáčky se na ně opravdu těšíme.

  

Vzhůru na palubu!

Prvňáčci vyráží na cestu za poznáním. Celý letošní rok bude pro celou školu protknut čtenářstvím a ponořením do tajů vody, proto naším mottem v první třídě bude „Jsme na jedné lodi“. Budeme poznávat sebe navzájem i nové prostředí školy a bude důležité uvědomit si, že jsme tu spolu, patříme k sobě. Potřebujeme jeden druhého, můžeme se od sebe něco naučit. Na každém záleží, jestli tu všem bude dobře. Na „palubě“ budeme odhalovat taje čtení, psaní, počítání, s naší „lodí“ poplujeme k různým místům, zabrousíme do různých vod. Snahou je, aby poznání přicházelo přirozeně, propojeně s běžným životem, tak si ho děti nejlépe zapamatují. Tak tedy – vzhůru na palubu!

Kristina Hořáková

Výlet do Dendrologické zahrady

Blíží se nám konec roku a rádi bychom společně ještě vyrazili na výlet. Zamlouvá se nám Dendrologická zahrada se spoustou podnětů. Obdivujeme stromy, květiny a další rostliny a každou chvilku objevíme nějakou “atrakci”. Líbí se nám rybníček se žabkami, silný kmen stromu po kterém přelézáme, potůček s vodopády a jezírko s lekníny. V závěru si užíváme místní hřiště. Je nám příjemně, po dlouhé době sluníčko nepraží a k tomu si dáváme nanuka a pak hurá zpátky do školy.

/

Květen v první třídě

Květen v první třídě

A konečně se posouváme do čítanky. Ne že bychom již dříve nečetli, ale naše čtenářské dovednosti stále rostou. Zahajujeme první čtenářské hodiny, na kterých si můžeme vybírat z pestré nabídky knížek nejen pro úplně začínající čtenáře. Máme tady také Dášenku od Karla Čapka a oblíbený komix Barbánek. Děti čtou doma i ve škole a připravují se na pasování na čtenáře, které proběhne ve spolupráci s jejich patrony z páté třídy v červnu.

Jak už bývá naším zvykem, v květnu se snažíme jet s dětmi do přírody. Pro prvňáčky to byla první „škola v přírodě“. Letos jsme zavítali ne příliš daleko, do hájovny u Světic, kterou spravuje ekocentrum „Muzeum Říčany“. Část programu zaměřeného na řemesla vedly lektorky z ekocentra. Děti si vyzkoušely řemeslo pekaře, dráteníčka, přadleny a tkalce. S dráteníkem si například vyrobily vlastní bublifuk- tu část, která se namáčí, bubliny jsme pak pozorovali, a letěly opravdu daleko. Nechybělo ani sportovní odpoledne, bojovka a hledání pokladu. Děti se naučily orientovat se podle mapy a luštit šifry. Bylo nám v přírodě pěkně, líbil se nám volný čas na hraní v lese, stavění domečků a volný čas na stolní hry v podvečer. Jídlo jsme si z části připravovali sami, a tak zazněla také píseň „Červená se line záře oheň…“ a zavanula vůně opečených buřtů.

Anna Melicharová

/

Škola v přírodě

Zasíláme několik fotek ze školy v přírodě. Sportujeme, hrajeme si v lese a úspěšně jsme splnili všechny úkoly z ” Pohádky za řemeslem”. Poznáváme přírodu a těšíme se na zítřejší cestu za pokladem.

/

Škola v přírodě – 1. třída – příjezd na místo

Vážení rodiče,

prvňáčci vás zdraví z Říčanské hájovny, kam v pořádku dorazili. Je tam krásně a počasí je příjemné.

/

Druhé patronské čtení

Tentokrát jsme patronské čtení zaměřili na to, aby se díky poslechu četby prvňáčci něco nového dozvěděli, zapamatovali si zajímavou informaci a předali ji ostatním ve třídě. Pokud si totiž něco zapamatuji a dokážu se s tím podělit i s ostatními, „umím to“. Nejdříve si páťaci rozebrali texty o různých zvířatech, ve kterých byla část naučná a příběh. Text si měli pozorně přečíst, vybrat 3 důležité informace, které by pro prvňáčka mohly být zajímavé, a připravit si “festivalové” čtení příběhu. Pokud si někdo připravil otázky na porozumění textu, bylo to jen ku prospěchu. Aktivita probíhala v patronských skupinách ve dvou třídách. Přes počáteční rozpačitost na obou stranách se práce pěkně dařila a v závěrečném kolečku, kdy každý prvňáček měl sdělit, co se zajímavého dozvěděl, uspěl úplně každý. Nechybělo ani vzájemné ocenění. Pro některé páťáky bylo překvapivé, že někteří prvňáčci jsou již zdatní čtenáři a dokáží si poradit i s pojmy jako např. obojživelníci.

Lenka Beranová

/

Příchod zimy

 

1.třída: Příchod zimy

 

V první třídě máme vyvěšený na nástěnce Ladův kalendář. Zkoumáme, jak čas plyne a co je charakteristické pro jednotlivá období v roce. Zaujala nás knížka „Veverka Zrzečka“ od Josefa Zemana, která nás bude dále provázet a jejíž příběh začíná právě v zimě. Zjišťujeme, jaké má které zvířátko stopy a listujeme knížkami o zvířátkách. Získáváme další povědomí o nich, jak vypadají a jak žijí, děti velmi rády vypráví také své zkušenosti, například „ O setkání s užovkou při letním koupání“.

O zimě si nejen povídáme, zima nás provází i ve výtvarném projevu. Vznikly krásné portréty paní „Zimy“. Celou školou v letošním roce vane povídání a písničky o Eskymácích. A tak se přidáváme zpěvem „ Grónské písničky“ a výrobkem Eskymáka z papíru, textilu a vaty.

 

paní učitelka Anna Melicharová

/