1. třída

Třídní učitelka Mgr. Petra Votočková, konzultační hodiny: pondělí od 13:00 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

v týdnu od 26. – 30. 10. 2020 jsou z rozhodnutí vlády prodloužené podzimní prázdniny. Výuka on-line nebude probíhat. Případné úkoly mají žáci uvedeny ve svých třídách na Google učebna. Zatím nevíme, jak bude probíhat výuka po prázdninách.

Sledujeme aktuální opatření a jsme připraveni zahájit oba druhy výuky od 2. 11. 2020.

Pro žáky i učitele a nás všechny je situace náročná. V současné době škola zajišťuje distanční výuku. Zohledňujeme, aby se nekryla on-line výuka v rodinách, kde jsou sourozenci. Během distanční výuky sledujeme dopad na učení každého žáka, aby čas, který stráví při on-line výuce byl efektivní. V rámci tříd jsou vytvořeny menší skupiny, protože při výuce celé třídy nestihne učitel zapojit a sledovat jednotlivé žáky. Mnozí si výuku odsedí, ale nic jim to nedá. Učitel  učí po sobě všechny skupiny. Délka 20 -30 minut je dána časem, po který žáci udrží pozornost. Pokud je připojení delší, jejich pozornost klesá, začínají si hrát s věcmi, odchází od počítače, nesledují učitele atd.

Se všemi učiteli se pravidelně scházíme a zkušenosti společně konzultujeme. Zvažujeme, že výuku on-line zintenzivníme, pokud by se od 2. 11. školy neotevřely.  Dále plánujeme zapojit do on-line výuky paní vychovatelky, které by v dalších termínech otvíraly on-line prostor pro žáky, kteří potřebují pomoc s úkoly. Učitelé by nabízeli další prostor pro individuální výuku

Změny, které bychom provedli, budou oznámeny po podzimních prázdninách, jakmile bude jasné další rozhodnutí vlády.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci, které si vážíme. Vím, že to není snadné.

Věříme, že se situace, alespoň pro první stupeň, zklidní a děti se vrátí do školy.

Školní docházka je pro ně nezastupitelná.

Přejeme Vám mnoho zdraví.

Jaroslav Střeštík

MSMT_COVID_INFO

/

Zapůjčení techniky

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 14. 10. 2020 ráno proběhla operativní schůzka pedagogů a byl stanoven harmonogram hodin on-line výuky pro jednotlivé třídy.  Přihlašování na on-line výuku budete provádět vždy ze stejného odkazu přímo v rámci systému Google učebna pro danou třídu.  Konkrétní dny a časy připojení vám sdělí třídní učitel. Pokud by došlo u žáků, kteří mají sourozence v další třídě k souběhu časů a neměli jste možnost pracovat na dvou zařízeních, je možné si v kanceláři školy zapůjčit tablet na celou dobu distanční výuky. Termín své návštěvy, prosím nahlaste v předstihu po telefonu, abychom pro vás techniku připravili.

Další servisní služba je možnost generování nového hesla v případě, že jste si ho změnili a zapomněli. V tomto případě se obracejte mailem nebo telefonicky na kancelář školy. Nové heslo vám bude posláno na mail, který jste uvedli do školní matriky.

Děkujeme za spolupráci.

Jaroslav Střeštík

/

Aktuality z činnosti 1. třídy

Prvňáci v Toulcově dvoře

Dnes jsme si užili Lesní království s lektorkou Verčou v Toulcově dvoře. Odemykali jsme les různými klíči, naslouchali lesním zvukům a objevovali tvorečky v hlíně, v kůře, v listí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

Vítejte ve škole

A máme tu opět nové tváře, nové školáčky, nové prvňáčky. Budeme se postupně seznamovat s novým prostředím a navazovat nová přátelství. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv jsme každý jiný, dohromady tvoříme jeden celek, jeden tým.  Společně budeme odhalovat písmenka a příběhy, prozkoumávat svět čísel a poznávat naši okolní přírodu. Letos naši pozornost zaměříme na stromy.  A proč (ne)růst jak dříví v lese? Na to během školního roku možná postupně najdeme odpovědi.

Petra Votočková

/

Slavíme Den Země

Ani ve ztížených podmínkách distančního vzdělávání jsme nezapomněli na důležité svátky, Velikonoce a Den Země. Velikonoce byly v současných podmínkách trochu posmutnělé a jejich oslavy omezené, zaměříme se tedy na týdenní téma věnované Dni Země. S prvňáčky jsme přemýšleli, co nám vlastně Země dává, proč je pro nás důležitá, dokázali jsme na dálku tvořit ve skupinkách myšlenkovou mapu. Četli jsme příběh o Modré babičce, která je k nám velice štědrá, ale kvůli nám, lidem, je hodně nemocná – krmíme jí odpadky a jedovatými látkami, nakládáme nehospodárně s jejím bohatstvím. Děti následně vytvářely obrazy z přírodnin a napsaly Zemi – Modré babičce – přání k svátku. Někteří nezůstali jen u přání, ale připojili ruku k dílu a něco dobrého pro Zemi i udělali.

  

Co všechno doma děláme

Chcete vědět, jak asi probíhá takový domácí učební den? To by asi měli napsat spíš rodiče, nebo samotné děti. Předpokládám, že si nejprve vytisknou denní plán:

Zjistí, co je ten den čeká, připraví si potřebné pomůcky, sešity, pracovní listy a rozvrhnou si, čím začít a jak dál postupovat. Hotovou práci vyfotí a zašlou na Disk. Než si pohrají a vyvětrají se, paní učitelka (většinou) zkontroluje zaslanou práci, napíše k ní komentáře – “Výborně, správně”, “Pozor, tady ti něco chybí!”, “Tohle písmenko píšeš nějak zvláštně, natrénuj ho ještě samostatně” “To zní moc zajímavě!” – a připraví jim plán na další den.

A tohle je ukázka práce, kterou děti zvládly v minulém týdnu – od všeho trochu, matematika, práce s textem, psaní, čtení, poznávání přírody, velikonoční tvoření:

     

Doufám, že děti úkoly baví a zvládají je takto s úsměvem :-).

Učení venku

I před karanténou i nyní mohou děti spoustu nového objevit venku v přírodě. Třeba bychom ke konci karantény mohli vyměnit ”domácí školu” za ” lesní školu”? 😉

Co prvňáčci doma vytvořili

Milé děti, milí rodiče,

nemůžeme prezentovat výsledky své práce ve škole, na nástěnkách či na výstavce, tak využívám tuto možnost, abychom se mohli potěšit výtvory jednotlivých z vás. Zadání znělo “nakresli nebo vytvoř z jakéhokoliv materiálu ptáčka nebo jeho hnízdo, případně obojí”. A takto nápadité děti (a někteří rodiče) jsou:

 

Těším se, až přiletí další 🙂 !

Informace TU k domácí výuce

Vážení rodiče, zobrazení týdenních plánů funguje v nezměněné podobě (v záhlaví třídní stránky). Učivo bude zadáváno prostřednictvím denních plánů, které budou k dispozici na sdíleném Google disku.  Přístup získáte pomocí odkazu, který obdržíte v e-mailu. Na tomto disku získáte veškeré potřebné materiály pro domácí výuku. Zároveň tam budete vkládat 1x týdně naskenované či vyfocené práce žáka určené k odevzdání.

/

Čteme a píšeme

Prňáčci pokročili ve čtenářských dovednostech. Rádi si zalezou do našeho čtenářského koutku a už nejen listují, ale opravdu čtou první knížky. Dokážou už také zapsat krátké texty, využít je k tvorbě příběhu. Zkuste jako oni přiřadit text k obrázku a očíslovat, v jakém pořadí běží děj pohádky 😁.

Pečujeme o zdraví

V první třídě jsme, překvapivě aktuálně, řešili téma zdraví a nemocí. Pomocí krátkých textů, přísloví a poslechu četby jsme si ujasňovali, co všechno patří ke zdraví a jak o něj pečovat. Týdenní práci jsme završili poznáváním pravidel zdravé výživy ve skupinách.

   

Projektový den 1. tř

Worshop MLÉKO ětem přiblížil práci marketingového manažera v Madetě. Každý žák testoval a vyhodnocoval chutě 3 výrobků, vyhrál Lipánek. Paní Drtinová objasnila s dětmi cílenou reklamu. Nakonec děti navrhovaly obal pro nového Lipánka. S napětím očekávají rozhodnutí profesionálů z Madety o nejúspěšnějším návrhu.

Druhá dílna PILOT. Obdiv k této profesi se potvrdil. Uniforma a poznávání nového láká. Hlavně kluky zaujaly i technické údaje. Konečné létání vlaštovek a potlesk práci pana Pokorného ocenil.

Oběma rodičům za vedení dílen děkujeme.

/