1. třída

Třídní učitelka Mgr. Kristina Hořáková, konzultační hodiny: pátek 14:30–15:30 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Aktuality z činnosti 1. třídy

První vysvědčení!

Prvňáčci mají za sebou první půlrok školy. Už znají všechna tiskací písmena, velká i malá, a dělají první kroky, či spíše tahy, písma psacího. Při společném hodnocení pololetí vyjádřili, jak je baví matematika Hejného se spoustou zajímavých úloh a pomůcek. Vytvořili si kalendář, čímž se učili poznávat průběh roku, a hodiny, u kterých se učili nejen co má za úkol která ručička na hodinách, ale také rozdělit kruh na poloviny, čtvrtiny. Své první vysvědčení náležitě oslavili – nachystali si obložené chlebíčky a dokonce si přiťukli (dětským) šampaňským!

Mikuláš ve škole

Letošní Mikuláš se opět vydařil. Páťáci si rozdělili role, tentokrát si chlapci vyzkoušeli andílky a dívky byly čertice. Všichni zvládli své role se ctí, včetně svatého Mikuláše. Žáci všech tříd se pochlubili básničkou či písničkou a andělé jim pak rozdali sladké nadílky.

/

Prvňáci a páťáci – moje oblíbená knížka

Na konci listopadu se nám podařilo uskutečnit setkání patronů s jejich prvňáčky. Sešli jsme se nad knížkami. Páťáci seznamovali prvňáky se svojí oblíbenou knížkou z dob, kdy byli sami v první třídě. Prvňáčci se také pochlubili svou právě nejmilejší knížkou. Ve třídě panoval úžasný klid a naslouchání. Vzájemné učení výborně zafungovalo. Všichni prvňáci na závěr projevili zájem o předložené knížky, mají tedy motivaci k dalšímu čtení. A navíc byli velmi šťastní za společný čas se svými milými patrony. A páťáci si mohli zažít, že jsou pro někoho důležitým vzorem.

/

První třída – čtení, psaní, počítání

Na co se těší děti do školy? Že se naučí číst, psát a počítat. Pilně na tom tedy pracujeme. Naučit se písmenka nám pomáhají kamarádi z „písmenkového sešitu“, každý má jméno od nového písmenka a každý je jiný. Velkými písmeny si čteme první slova a věty a hned se učíme slova zapisovat hůlkovým písmem. Děti tedy mají dovednost psaní rovnou spojenou se čtením. V matematice Hejného objevujeme matematické zákonitosti prostřednictvím různých zajímavých prostředí a s pomocí nejrůznějších pomůcek. Děti tedy vidí, co se s počtem předmětů děje, než se učí tento poznatek formálně zapsat. Mnohem lépe tak dochází k pochopení a takto získané poznatky jsou trvalejší. Navíc tato výuka děti velmi baví 🙂 .

/

Přednáška pro rodiče o domácí přípravě

V úterý 5. listopadu se uskutečnilo setkání rodičů žáků prvních a druhých tříd na téma DOMÁCÍ PŘÍPRAVA. Věnovala se nám speciální pedagožka Mgr. Jaroslava Budíková. Po úvodním slově o smysluplné podobě domácí přípravy jsme se zaměřili na otázky z řad rodičů. Témata byla různorodá, od toho, kolik času je rozumné nad domácí přípravou strávit, přes smysluplný odpočinek a používání technologií, až k specifikám domácí přípravy právě žáků první a druhé třídy.

Velmi mile nás překvapil a potěšil zájem rodičů o takové setkání. Děkujeme.

/

BUBNOVÁNÍ

Ve středu jsme si v hudební výchově měli možnost zabubnovat jako profesionálové. Pátá a první třída vytvořila jednu velkou bubenickou skupinu.  Dozvěděli jsme se něco z historie a vzniku bubnů, ale hlavně si mohli veškeré druhy bubnů, chrastidel a dalších rytmických nástrojů osahat a vyzkoušet. Ve společném rytmu potom doprovodili i zazpívali několik afrických a indiánských písní.

/

Objednávky knih z katalogů Knižní klub Fragment, Knižní klub Albatros, Knížata, Mladá fronta a další

Vážení rodiče a žáci naší školy.

Byla jsem pověřena nabídkou a objednáváním knih z nabízených katalogů. Protože chceme šetřit naše lesy a nehromadit papírový odpad, požádala jsem firmy nabízející katalogy o jinou formu nabídky. Do tříd dostaneme od nakladatelství vždy jeden výtisk k prohlížení žákům.  Pokud se žákům něco bude líbit, můžeme mu stranu k objednání vytisknout a on ji odnese domů. Další možnost k prohlížení v katalozích je na počítači .

zde uvádím odkazy:

https://www.kmc.cz/c/katalogy-ke-stazeni/
https://www.knizata.cz/data/files/a/7/7/0/d/a770d472483d031052d43711ea0ada8e9d7b811c.pdf

Knižní klub

Pokud si něco vyberete z nového nebo i starého katalogu. Vytisknete si objednávkový list, vyplníte a žák mi objednávku donese. Kdo nemá možnost k tisku, napište mi email s žádostí a já to vytisknu. Objednávka musí být podepsána zákonným zástupcem.

Termíny k uzávěrce má každý katalog jiný. Jakmile objednaná kniha dojde, pošlu Vám zprávu v žákovské s požadavkem na uhrazení a vyzvednutí.

Těším se na spolupráci.

Miriam Neubertová

/

Čtenářská dílna pro rodiče

V pondělí 14. 10. 2019 proběhla v prostorách naší školy čtenářská dílna pro rodiče. A co se tu vlastně přesně odehrávalo?

V úvodní aktivitě byla začleněna minilekce čtenářského chování – Jak si vybírám knihu? Podle čeho? Který žánr je pro mě lákavý? 

Pak nám dobrovolníci z řad dětí objasnili pravidla ranního čtení (Nikoho nevyrušujeme. Při čtení můžeme sedět v lavici, na koberci, prostě tam, kde se nám bude pohodlně číst. Nejíme, nepijeme, neodcházíme na záchod.).

A nyní už jsme se mohli ponořit do čtení vlastních či zapůjčených knih, a to na 15 až 20 minut.

Po uplynutí stanoveného časového limitu jsme měli možnost vyzkoušet některou z nabízených aktivit a poté ji sdílet ve dvojici, případně s ostatními.

  1. Vyberte si kartu Dixit, která koresponduje s tím, co jste právě přečetli, zaměřte se na prostředí, postavu, emoce.
  2. Využijte jeden z nabízených pracovních listů, vyplňte dle zadaných instrukcí.
  3. Vyberte si z nabízených otázek, reagujte na ně s ohledem na přečtenou část knihy.

Závěrem jsme představili Čtenářské kontinuum, systémový dokument, který zahrnuje oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

Doufáme, že to bylo pro všechny příchozí podnětné a že si to s námi užili.

Budeme se těšit na další společná setkání.

Školní čtenářský tým

rpt

rpt

 

/

Objevujeme školu a její okolí

Jedním z témat začátku roku je orientace ve třídě, ve škole, v jejím okolí. Školu jsme poznávali při pátračce po skrytých místech, okolí školy jsme se vydali objevovat přímo do terénu. I když děti, povětšinou místní, volaly, že tam všude chodí, názvy okolních rybníků neznal nikdo. Po návratu jsme tedy zkusili ve skupinkách vytvořit plánky míst, která jsme viděli, zapamatovat si důležitá místa v našem okolí. Zároveň jsme poprvé vyzkoušeli skupinovou práci a výborně se nám dařila.