1. třída

Třídní učitelka Mgr. Kristina Hořáková, konzultační hodiny: pátek 14:30–15:30 (po domluvě)

Aktuální týdenní plán   Fotogalerie třídy

Podpora – školní psycholog

Vážení rodiče, milí žáci,

po dobu trvání opatření v souvislosti s výskytem Covid 19,  školní psycholog nabízí své služby na telefonu 778_069_015 pro žáky a zákonné zástupce.

Aktuality z činnosti 1. třídy

Učení venku

I před karanténou i nyní mohou děti spoustu nového objevit venku v přírodě. Třeba bychom ke konci karantény mohli vyměnit ”domácí školu” za ” lesní školu”? 😉

I před karanténou i nyní mohou děti spoustu nového objevit venku v přírodě. Třeba bychom ke konci karantény mohli vyměnit “domácí školu” za “lesní školu” 😉

Co prvňáčci doma vytvořili

Milé děti, milí rodiče,

nemůžeme prezentovat výsledky své práce ve škole, na nástěnkách či na výstavce, tak využívám tuto možnost, abychom se mohli potěšit výtvory jednotlivých z vás. Zadání znělo “nakresli nebo vytvoř z jakéhokoliv materiálu ptáčka nebo jeho hnízdo, případně obojí”. A takto nápadité děti (a někteří rodiče) jsou:

 

Těším se, až přiletí další 🙂 !

Informace TU k domácí výuce

Vážení rodiče, zobrazení týdenních plánů funguje v nezměněné podobě (v záhlaví třídní stránky). Učivo bude zadáváno prostřednictvím denních plánů, které budou k dispozici na sdíleném Google disku.  Přístup získáte pomocí odkazu, který obdržíte v e-mailu. Na tomto disku získáte veškeré potřebné materiály pro domácí výuku. Zároveň tam budete vkládat 1x týdně naskenované či vyfocené práce žáka určené k odevzdání.

/

Čteme a píšeme

Prňáčci pokročili ve čtenářských dovednostech. Rádi si zalezou do našeho čtenářského koutku a už nejen listují, ale opravdu čtou první knížky. Dokážou už také zapsat krátké texty, využít je k tvorbě příběhu. Zkuste jako oni přiřadit text k obrázku a očíslovat, v jakém pořadí běží děj pohádky 😁.

Pečujeme o zdraví

V první třídě jsme, překvapivě aktuálně, řešili téma zdraví a nemocí. Pomocí krátkých textů, přísloví a poslechu četby jsme si ujasňovali, co všechno patří ke zdraví a jak o něj pečovat. Týdenní práci jsme završili poznáváním pravidel zdravé výživy ve skupinách.

   

Projektový den 1. tř

Worshop MLÉKO ětem přiblížil práci marketingového manažera v Madetě. Každý žák testoval a vyhodnocoval chutě 3 výrobků, vyhrál Lipánek. Paní Drtinová objasnila s dětmi cílenou reklamu. Nakonec děti navrhovaly obal pro nového Lipánka. S napětím očekávají rozhodnutí profesionálů z Madety o nejúspěšnějším návrhu.

Druhá dílna PILOT. Obdiv k této profesi se potvrdil. Uniforma a poznávání nového láká. Hlavně kluky zaujaly i technické údaje. Konečné létání vlaštovek a potlesk práci pana Pokorného ocenil.

Oběma rodičům za vedení dílen děkujeme.

/

První vysvědčení!

Prvňáčci mají za sebou první půlrok školy. Už znají všechna tiskací písmena, velká i malá, a dělají první kroky, či spíše tahy, písma psacího. Při společném hodnocení pololetí vyjádřili, jak je baví matematika Hejného se spoustou zajímavých úloh a pomůcek. Vytvořili si kalendář, čímž se učili poznávat průběh roku, a hodiny, u kterých se učili nejen co má za úkol která ručička na hodinách, ale také rozdělit kruh na poloviny, čtvrtiny. Své první vysvědčení náležitě oslavili – nachystali si obložené chlebíčky a dokonce si přiťukli (dětským) šampaňským!

Mikuláš ve škole

Letošní Mikuláš se opět vydařil. Páťáci si rozdělili role, tentokrát si chlapci vyzkoušeli andílky a dívky byly čertice. Všichni zvládli své role se ctí, včetně svatého Mikuláše. Žáci všech tříd se pochlubili básničkou či písničkou a andělé jim pak rozdali sladké nadílky.

/

Prvňáci a páťáci – moje oblíbená knížka

Na konci listopadu se nám podařilo uskutečnit setkání patronů s jejich prvňáčky. Sešli jsme se nad knížkami. Páťáci seznamovali prvňáky se svojí oblíbenou knížkou z dob, kdy byli sami v první třídě. Prvňáčci se také pochlubili svou právě nejmilejší knížkou. Ve třídě panoval úžasný klid a naslouchání. Vzájemné učení výborně zafungovalo. Všichni prvňáci na závěr projevili zájem o předložené knížky, mají tedy motivaci k dalšímu čtení. A navíc byli velmi šťastní za společný čas se svými milými patrony. A páťáci si mohli zažít, že jsou pro někoho důležitým vzorem.

/

První třída – čtení, psaní, počítání

Na co se těší děti do školy? Že se naučí číst, psát a počítat. Pilně na tom tedy pracujeme. Naučit se písmenka nám pomáhají kamarádi z „písmenkového sešitu“, každý má jméno od nového písmenka a každý je jiný. Velkými písmeny si čteme první slova a věty a hned se učíme slova zapisovat hůlkovým písmem. Děti tedy mají dovednost psaní rovnou spojenou se čtením. V matematice Hejného objevujeme matematické zákonitosti prostřednictvím různých zajímavých prostředí a s pomocí nejrůznějších pomůcek. Děti tedy vidí, co se s počtem předmětů děje, než se učí tento poznatek formálně zapsat. Mnohem lépe tak dochází k pochopení a takto získané poznatky jsou trvalejší. Navíc tato výuka děti velmi baví 🙂 .

/