<!-- [site-name] -->  
Kontakty Ke stažení Fotogalerie Informace pro sponzory

Hlavní menu

Bullet5 Úvodní stránka
Bullet5 O škole
Bullet5 Kontakty
Bullet5 Školská rada
Bullet5 Celoroční plán
Bullet5 Školní dokumenty
Bullet5 Školní jídelna
Bullet5 Školní družina
Bullet5 Zájmové kroužky
Bullet5 Zápis do 1. třídy
Bullet5 Pronájem prostor
Bullet5 Spolek rodičů
Bullet5 Fotogalerie

Stránky TU

Bullet5 1. třída
Bullet5 2. třída
Bullet5 3. třída
Bullet5 4. třída
Bullet5 5. třída
Bullet5 Výuka angličtiny
Bullet5 Činnost ŠD
Bullet5 Výtvarný kroužek

Odkazy

Bullet5 MŠMT ČR
Bullet5 ÚIV
Bullet5 Metodický portál RVP
Bullet5 Šeberov a Hrnčíře
Bullet5 Rodiče vítáni
Bullet5 Má to smysl
Bullet5 EDUin
Bullet5 ORNITA
Bullet5 PPP
Bullet5 Dopravní výchova

Stránky prohlíží

1 nepřihlášený
0 přihlášených .

Zde se můžete přihlásit nebo zaregistrovat!.

Přihlášení

 


 Zapomněli jste heslo?

 Chcete být nový uživatel?
  Zaregistrujte se!

Jsme zapojení do projektu

Koláž fotky

Vážení rodiče, milé děti

věříme, že jste si za uplynulou dobu opět nastřádali nějaké obaly z hliníku.

Nabízíme vám možnost je odevzat při sběru hliníku, který proběhne v týdnu od 31. 10. - 2. 11. 2016 vždy ráno od 7:40 - 7:55 v naší škole.

Ve vestibulu školy budou připravené pytle podle druhů obalů. Letáček s upřesněním je vyvěšen ve vestibulu.

Děkujeme za Vaši aktivitu.

Kateřina Pisková a Spolek rodičů

 

Pedikulóza

Informace MŠMT pro školy

Na MŠMT se poslední době obrací řada škol a školských zařízení s dotazy k pedikulóze (přítomnosti vši dětské ve vlasech). MŠMT proto s využitím podkladů Ministerstva zdravotnictví připravilo stručný materiál se základními informacemi.

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních?

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školy a školky neměly zařazovat nakažené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou pouze rodiče (zákonní zástupci) popř. lékaři, nikoli učitelé či vychovatelé.

V případě výskytu pedikulózy (ale i  jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce školy s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.

 

Rodiče by neměli posílat do školy dítě s výskytem vší a měli by informovat školu, která upozorní všechny rodiče (samozřejmě bez uvedení jmen).

Podle zákona je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte, je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při jejich zjištění je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu, tj. odvšivení.

Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět.

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o  této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

Žák má samozřejmě právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a)), ale zároveň je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl žák seznámen.

 Zdroj: webové stránky MŠMT

 


Bumbáseň

beranova ::: Říj 10, 2016 ::: 19 Čtenářů

5. třída

Rok jedna báseň se nám v 5. třídě úspěšně rozbíhá. Září jsme prožili s legračními básničkami od Miloše Kratochvíla a absolvovali jsme akci Bumbáseň. Že nevíte, co to je? Tak to je nejdříve potřeba najít správný špendlík, protože ve třídě jsou rozvěšeny nafukovací balonky s ukrytými básničkami. Nálezce špendlík může, ale také nemusí použít, protože podmínkou bouchnutí je, naučit se básničku a přednést ji ostatním ve třídě. No, ale odolali byste? Někteří z nás odolávali dlouho, ale nakonec jsme měli všichni dobrý pocit z toho, jak jsme si vtipy z těchto básní užili. V říjnu nás čekají nonsensové básně. Smysl pro nesmysl máme, tak proč ne?


Lenka Beranová


 

Cesta páťáků ke chlebu

admin ::: Zář 21, 2016 ::: 34 Čtenářů

5. třída

V rámci výuky přírodovědy se 15. září vypravila třída do Toulcova dvora pro chleba. Nebyla to cesta ledajaká. Ve dvoře nás čekala opravdová selka a stala se naším průvodcem. Nejprve s námi šla na pole pro klasy obilí. Dále jsme pokračovali do špýcharu pro cepy, na mlatu vymlátit, vyčistit od plev, na mlýnku umlít, připravit kvásek, nechat ho zrát, připravit a smísit těsto, nechat vykynout. Uhníst těsto do podoby bochánku a nechat vykynout, udělat křížek, požehnat a vložit do pece. To je úkonů a práce! Věřím, že si každý žák na vše vzpomene, kdykoliv se zakousne do chleba.

Jak vše probíhalo, ve vzorně přichystaném prostředí bývalého statku, najdete ve fotogalerii.

pan učitel


Tajemný dopis

kostakova ::: Zář 15, 2016 ::: 49 Čtenářů

Školní družina

Neuplynul ani týden od počátku naší výpravy říší Fantazie a již jsme obdrželi dopis. Od koho? Od našeho průvodce a neohroženého kapitána!


Vážení a milí přátelé profesora Aronnaxe! Vítám vás na svém ponorném člunu. Omlouvám se za nepohodlí, kterým jste si museli projít, nicméně bylo to nezbytné. Jsem člověk nanejvýš opatrný a musel jsem si ověřit, kdo skutečně jste. Teď, když to vím jistě, mám pro vás návrh, jak splatit svůj dluh – koneckonců, zachránil jsem vám život. Budu potěšen, stanete-li se mou posádkou. Společně s mými třemi věrnými důstojnicemi se vydáme napříč podmořskou krajinou a prozkoumáme její život. Také vás zasvětím do tajů své ponorky a budete-li pro mě pracovat svědomitě a pilně, rozhodně neodejdete s prázdnou. Nebudu vám lhát, být v mých službách není jednoduché. Ovšem budete-li se řídit mými pravidly, nemáte se čeho obávat. Kapitán Nemo Nemusel nás přemlouvat dlouho :-). Takže jsem si vytvořili pravidla posádky a podpisem stvrdili jejich dodržování. A také jsme obdrželi první kapitánovy rozkazy - ponorka Nautilus totiž potřebuje nová okna :-).


Za posádku I., II. a III. oddělení důstojnice Pája Košťáková.


 

Rok jedna báseň

beranova ::: Srp 31, 2016 ::: 49 Čtenářů

5. třída

Již se nám to začíná chýlit ke konci. Čtyři roky na této škole uběhly jako voda, zůstává nám poslední. Co takhle mít tedy rok jedna báseň a společně si užít kamarádství, poznávání, objevování, kreativitu, pochopení, ale i učení, odpovědnost a respekt. Co se všechno může skrývat za tímto celoročním tématem ještě neprozradím. Snad jen tajemná slůvka – amfibolie, kaligram, limerik, akrostich, pantum, haiku, rispet, gazel, eufonie,… Tak co? Těšme se, bude to fajn.

Lenka Beranová

Také pokročíme ve zkoumání české historie od renesance a Habsburků přes obě světové války až do současnosti. Připojíme cestování po Evropě. V přírodovědě se projdeme po poli, louce a sadu. Zjistíme, co jíme a nosíme na sobě. Postavíme dům, prozkoumáme energie, které nás obklopují a zjistíme, jak moc při tom všem trápíme přírodu.

Těším se na vás. Pan učitel Střeštík
Třetí třída

noskova ::: Srp 31, 2016 ::: 43 Čtenářů

3. třída

Milí rodiče a děti,


ve středu společně zahájíme nový školní rok. Naše třída je nahoře v podkroví a stále ji obývají Kvak a Žbluňk. Nově přibyli také jejich kamarádi od vody a z lesa. Tento rok budeme lovci bobříků, jmenovitě například bobřík čtenářství, týmový bobřík, bobřík odvahy, dobrých činů, počtář, bobřík úspěšnosti, bobřík mlčení a bobřík pěstitel. V letošním roce se můžete těšit na nové poznatky, například život v pravěku, návštěvu experimentální dílny Kid´s lab, doplňovačky, úkoly pro velké počtáře. V učení si budeme vzájemně pomáhat, protože naše třída tvoří společně tým, předpokladem našeho úspěchu bude dobrá spolupráce. Prosím, choďte tedy vždy včas, v dobré náladě a připravení. A až půjdete do školy, než vejdete do školní budovy, můžete zavítat na zahradu. Podívejte se, jak se daří našemu bobříku pěstiteli, kterého jsme začali lovit již v loňském roce. Z malého semínka, vyrostla malá rostlinka. Vsazená do hlíny rostla a rostla. A teď? Obr!!!!!!!!!!!!!!


Třeťáky a jejich rodiče zdraví Anna Nosková a nově Anežka Pytlounová (asistent pedagoga)

Čeká nás ČTVRTÁ třída

rotscidlova ::: Srp 31, 2016 ::: 57 Čtenářů

4. třída

Milé děti,


zdravím Vás po prázdninách. Věřím, že se těšíte do školy i na své staré a nové spolužáky. Doufám, že jste si užili prázdniny do sytosti a odpočali si. V novém školním roce nás čeká mnoho práce, ale také zábavy. Budeme poznávat naši republiku a také českou historii. Rozšíříme své znalosti v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce i o přírodě. Budeme tvořit, zpívat i cvičit.


Těší se na Vás paní učitelka Michaela Rotsčidlová

Úspěšný nástup - náš společný cíl

horakova ::: Srp 31, 2016 ::: 56 Čtenářů

1. třída

Milí rodiče, spolu s Vašimi dětmi vyrážíme na společnou výpravu za poznáním. Protože členů výpravy se přihlásilo mnoho, budou je provázet dvě průvodkyně – Jana Synáková a Kristina Hořáková. Budeme díky tomu dětem dostatečnou oporou při vstupu do školy a při překonávání všech možných překážek. Těšíme se na radost dětí z poznávání, ze samostatného objevování, z nově vznikajících kamarádství. Budeme rády, když nám poskytnete podporu, zejména svým zájmem o dětské objevy, jejich radosti a případné obtíže. Když děti uvidí, že je jejich poznávací cesta důležitá pro Vás, bude důležitá i pro ně. Vítejte tedy v týmu!


Kristina Hořáková a Jana Synáková

Přivítání

votockova ::: Srp 31, 2016 ::: 56 Čtenářů

2. třída

Milí druháčci, už tu máme září! Mach a Šebestová se již těší na Vaše zážitky z prázdnin. A já samozřejmě také. Doufám, že jste si prázdniny krásně a ve zdraví užili a budete nám toho spoustu vyprávět. A co nás čeká ve druhé třídě? Budeme společně číst, psát, počítat, tvořit, hýbat se, muzicírovat a poznávat okolní svět. Tak se do toho všichni směle pusťme!


Těším se na Vás!


Vaše tř.učitelka Petra Votočková

Školní družina ve světě fantazie

kostakova ::: Srp 31, 2016 ::: 46 Čtenářů

Školní družina

Odpočatí po prázdninách? Plni síly na nová dobrodružství? Budete ji totiž potřebovat! :-)


Naše letošní téma lehce naváže na rok předchozí, jenže tentokrát nebudeme cestovat po zeměkouli, ale křížem krážem světem Fantazie! Bude vás provázet celá řada kamarádů – postav z dobrodružných knížek českých a světových autorů. Některé možná znáte, jiné teprve poznáte. Ovšem vaším nejvěrnějším společníkem bude kapitán Nemo z románů Julese Verna a jeho tři zástupkyně –


vychovatelky Pája v I. oddělení, Anežka ve III. oddělení a naše nejnovější posila II. oddělení, Miriam.

Ztráty a nálezy

palkova ::: Čvc 12, 2016 ::: 85 Čtenářů

Informace ředitele školy

Letos, stejně jako každý rok, bylo těšení na prázdniny tak silné, že ve škole žáci zanechali mnoho součástí oblečení, sáčky s věcmi na tělocvik, láhve na pití, boty a spoustu drobností - a dokonce i dvě koloběžky. Všechny nalezené věci jsme uschovali - ale můžeme je ponechat ve škole pouze do prvních třídních schůzek na začátku září, nevyzvednuté věci budeme po tomto datu posílat na charitu, jako to děláme každoročně (nemáme ve škole místo na skladování většího množství zapomenutých věcí).

Prosíme, abyste se o své věci včas přihlásili - a také prosíme, připomínejte dětem, aby si na své věci dávaly pozor. Podepisujte prosím věci svých dětí a kontrolujte, zda se děti vrací domů s tím, s čím ráno odešly...

Děkujeme, že nám pomůžete vrátit ztracené věci původním majitelům!

Eva Pálková, hospodářka školy

 

Kalendář

Říjen 2016
N P Ú S Č P S

Aktuální čas

Nejnovější články

Anketa

Jaké jste prožili prázdniny?

[ Výsledky | Hlasování ]

Hlasů: 7

Návrh designu: Mgr. Jaroslav Střeštík

Na tvorbě stránek neustále usilovně pracujeme. Děkujeme za pochopení.